total training uvod

Psychologické typy :: Úvod do MBTI®


MBTI® ochranná známka

Term "MBTI®" in this page refers specifically to the Myers-Briggs Type Indicator instrument published by CPP, Inc.
MBTI® is a trademark or registered trademark of the Myers and Briggs Foundation, in the United States and other countries.

Pojem "MBTI®" na tejto stránke odkazuje špecificky na Myers-Briggs Type Indicator nástroj publikovaný spoločnosťou CPP, Inc.
MBTI® je obchodná ochranná známka spoločnosti Myers and Briggs Foundation, v Spojených Štátoch Amerických a iných krajinách.

Pre viac informácií o MBTI® navštívte https://www.cpp.com/mbticertification.


Svet je podporovaný štyrmi vecami.
Učením múdrych, spravodlivosťou veľkých, modlením morálnych a udatnosťou statočných.
Ale všetci títo sú nič bez vodcu ktorý ovláda umenie ako vládnuť.

Frank Herbert

Obsah 

1. Výhody znalostí typológie
2. Úvod do základných štyroch typov
3. Štyri základné typy
4. Štyri funkcie
5. 16 typov
6. Štyri základné typy - detailný popis
7. Sila superega
8. Ten správny partner?

 

 

temperamenty

V tomto rozsiahlom článku máte výbornú príležitosť dozvedieť sa základy jednej z najprepracovanejších typológií, a síce MBTI®. Možno ste sa už niekedy zaujímali o to, prečo sú ľudia takí a takí, prečo sú niektorí neustále zvláštni, prečo sa s inými bez problémov dohodnete, prečo sa s ďalšími komunikuje veľmi ťažko. Je možné, že začínate cítiť určitú zvedavosť a tušíte, že nasledujúce riadky vás dokážu obohatiť a naučíte sa niečo nové. Koniec-koncov, túto typológiu poznali už grécki filozofi. Mnohí myslitelia popísali základné štyri ľudské kategórie a všetky z nich pripomínajú nasledovnú typológiu, ktorú rozpracoval detailnejšie Carl Gustav Jung (8 typov), upresnili ju (16 typov) a sformalizovali Isabel Mayers, Katherin Briggs a neskôr David Keirsey.

Tento článok rozoberá hlavne temperamenty a slúži ako úvod do MBTI®. Samotná typológia môže na prvý pohľad zapôsobiť komplikovane. Ale akonáhle raz človek pochopí ako to funguje, spozná veľmi dobré sám seba a získa úžasnú schopnosť riešiť viaceré medziľudské problémy.1. Výhody znalostí typológie

Výhody poznať psychologické typy automaticky so sebou prinášajú nový pohľad na ľudské vlastnosti, komunikáciu, pracovnú atmosféru, medziľudské vzťahy a rodinný život.

Výhody:

- Vieme si uvedomiť náš subjektívny filter vyplývajúci z nášho typu. Všetky naše rozhodnutia, naše pozorovania sú ovplyvnené tým, aký typ je pre nás charakteristický. Ináč vníma film v kine niekto, u koho je dominantné myslenie, úplne ináč cítiaci typ. Ak patríte medzi typy, ktoré robia rozhodnutia rýchlo, zbytočne sa nezamýšľajú, potom na vás intuitívne a hĺbavé typy pôsobia, ako málo asertívne a pomaly sa rozhodujúce. Ak ste hĺbavý človek, rád sa nad vecami zamýšľate, nepochybne vo vás asertívni a rýchlorozhodujúci sa ľudia budia nedôveru a máte pocit, že sa nedokážu poriadne zamyslieť. Čím viac budeme poznať náš typ a typ človeka, s ktorým komunikujeme, tým ľahšie sa zbavíme predsudkov a tým skôr budeme vedieť dosiahnuť cieľ.

- Do tej miery, do ktorej poznáme náš typ, do tej miery si vieme určiť naše optimálne povolanie, nájsť si druh práce, ktorá nás baví, vieme si nájsť záujmy a priateľov, akých potrebujeme. Mnohokrát konáme automaticky, intuitívne, sú to ale práve znalosti z typológie, ktoré nám vedia priblížiť a nastaviť správny smer.

- Keď si detailne zanalyzujeme vzťahy medzi jednotlivými typmi, uvedomíme si, aký typ tvorí partner, do ktorého sa dokážeme beznádejne zamilovať, aký typ tvorí partner, ktorý je optimálny pre dlhodobý vzťah, aký typ tvoria obvykle naši priatelia, aký typ sú ľudia, ktorí v nás vzbudzujú nedôveru.

- Vieme presne, ako sa zladiť s človekom, ktorý má daný typ a tým skôr s ním dokážeme komunikovať čo najľahšie.

- Každý človek preferuje niektoré potreby, potreby, ktoré sú pre neho prioritné. Nič nevytvorí taký skvelý prehľad, ako oboznámenie sa s bližšími vlastnosťami jednotlivých typov.

- Zároveň typológia poskytuje priamočiary pozitívny prístup k seba-pochopeniu,
- umožňuje zlepšiť komunikačné vzory,
- zvyšuje motiváciu,
- pomáha identifikovať zdroje konfliktu,
- a zdôrazňuje dôležitú hodnotu rozmanitosti a rôznorodosti

Dobrá znalosť typológie pomôže ľuďom zbaviť sa nezmyselných bludov a presvedčení, napríklad niektorí radi rozprávajú o takzvaných "energetických upíroch", je to pohodlný dôvod prečo je nám niekto nesympatický. Ale keď sa trochu zamyslíme, zistíme, že pre každého človeka existuje skupina ľudí, ktorí mu doslova vybijú baterky a unavia ho, tak isto existuje skupina ľudí, ktorí ho doslova nabijú a cití sa pri nich fantasticky, a potom napríklad skupina ľudí, u ktorých to môže byť neutrálne. Dôvodov môže byť viacero, možno dobrý začiatok je spoznať svoje MBTI® funkcie, či komunikujem navonok pocitovo alebo racionálne, či prijímam veľa detailov alebo naopak chcem počuť iba hlavnú pointu a tak ďalej. Z tohto pohľadu je nesprávne hovoriť že "ja som ten v pohode a ty na mňa pôsobíš divne", je to vždy o dvojici ľudí a ich vlastnostiach. Niektoré sú kompatibilné, niektoré nie. Užitočné sú samozrejme meta-programy, napríklad vizuálny - zvukový - pocitový - abstraktný, toto rozlíšenie tiež predstavuje užitočný kľúč k tomu prečo si ľudia nerozumejú, tak ako mnohé iné ďalšie vlastnosti.

 2. Úvod do základných štyroch typov

Začína seminár, ľudia prichádzajú do miestnosti, prednášajúci víta účastníkov. Počas seminára sa vystrieda niekoľko prednášajúcich. Keď prednáška skončí, organizátor žiada účastníkov vyplniť anketu. Ktorý prednášajúci bol najlepší? Čo sa vám páčilo? Čo sa vám páčilo menej? Boli by sme prekvapení, aké rôzne odpvede a aké rôzne názory účastníci uviedli. Existuje niekoľko typov ľudí, a každý z nich hodnotí kvalitu seminára na základe niečoho iného:

Je celkom možné, že ste prišli na seminár za účelom mať dobrý pocit, byť medzi ľuďmi, ktorí sú podobní vám, majú podobné záujmy, chcete zdieľať spoločnú atmosféru, je pre vás dôležité, aby bola prednáška príjemná. Podstatné pre vás je: byť s ostatnými ľuďmi. "Nekričte na mňa, nemám rád dominantných, sebavedomých ľudí". Ak si myslíte, že opis vystihuje váš záujem, ste typ "vľúdny".

Možno prichádzate na seminár s tým, že chcete poznať do najmenšieho detailu danú problematiku, prednášajúci môže rozprávať bez prestávky celý deň a vám nerobí problém presedieť celé dni na sympóziu, a pritom stále nemáte pocit, že ste dostatočne prenikli do danej problematiky. Podstatné pre vás je: skutočne preniknúť do hĺbky problému. Ak sa identifikujete s opisom, ste typ "analytický".

Je možné, že od seminára očakávate, že sa prídete zabaviť. Prichádzate na seminár, pretože viete, že tam bude showman, ktorý vám rozprúdi krv v žilách, zabavíte sa, naučíte sa nové vtipy, a hneď ich pôjdete vyskúšať. Nezaujímajú vás žiadne grafy, výsledky, štatistiky. Dôležité pre vás je: chcete si prednášku užiť, vychutnať. Čím viac emócií, tým lepšie. Ak vám opis vyhovuje, ste typ "zabávajúci".

Možno prichádzate na seminár s cieľom, získať čo najviac praktických rád, nezaujímajú vás siahodlhé rozpravy, 3 dňovú prednášku dokážete zredukovať na niekoľko podstatných poznámok, ktoré ju vystihujú, ide vám predovšetkým o aplikovateľnosť a okamžité využitie poznatkov. Máte dôkladne rozplánovaný čas. Chcete získať čo najviac informácií v danej chvíli. Dôležité pre vás je: "Dalo sa to zredukovať na polovicu". Ak sa identifikuje s opisom, ste typ "pragmatický"

Predpokladáme, že ste viac menej našli svoj typ. Niekedy môžete kolísať medzi dvoma typmi. Ak ste našli váš typ s menšou istotou, zamyslite sa, aké kritéria ste mali dávnejšie, keď ste mali o 5, alebo 10 rokov menej. Uvedomte si, ktoré kritéria používate SKUTOČNE.

Každý typ je možné popísať len s určitou presnosťou

Každý človek je vždy kombináciou uvedených typov

Každý človek má daný typ len do určitej miery

Žiadny typ nie je zlý, každý typ je dobrý 3. Štyri základné typy

Teraz si štyri typy priblížime detailnejšie:

Čo majú spoločné vľúdny a analytický typ? Čo majú spoločné zabávajúci a pragmatický typ?

Ľudí môžeme rozdeliť na dve skupiny: do prvej skupiny patria vľúdny a analytický typ, do druhej skupiny patria zabávajúci sa a pragmatický typ. V čom spočíva rozdiel?

 

vľúdny, analytický

zabávajúci, pragmatický

Robia rozhodnutia pomaly
Sú hĺbavejší, radi sa zamýšľajú
Sú menej asertívni
Menej sa presadzujú
Majú slabšiu tendenciu ovplyvňovať
Hovoria skôr o možnostiach
Viac intuitívni
Radi snívajú
Menej aktívni
Viac sa sústredia

Robia rozhodnutia rýchlo
Sú rozhodní, nepremýšľajú dlho
Sú viac asertívni
Viacej sa presadzujú
Skôr majú tendenciu ovplyvňovať
Hovoria skôr o nutnosti
Viac zameraní na zmysly
Sú realisti
Viac aktívni
Nedokážu sa dlho sústrediť

 

Uvažujme opäť o dvoch skupinách ľudí: vľúdny a zabávajúci typ, a analytický a pragmatický typ. V čom je rozdiel?

 

vľúdny, zabávajúci

analytický, pragmatický

Robia rozhodnutia na základe emócií
Dôležitá je subjektívna skúsenosť
Vysoká úroveň emócií
Nedbalí pri dodržaní termínov

Robia rozhodnutia na základe faktov
Dôležité sú objektívne fakty
Nízka úroveň emócií
Presní, majú organizovaný čas

 

Typ, ktorí robí rozhodnutia pomaly, úplne prirodzene upodozrieva opačný typ, že robí rozhodnutia príliš rýchlo, zbŕklo, bez dostatočného premýšľania. Vľúdny a zabávajúci typ bude neustále vytýkať opačným typom, že logika a fakty nie sú jediné a že dôležité sú pocity.

 

Cvičenie: Predstavte si niekoľkých známych, kolegov, priateľov a priraďte im typ, ktorý je pre nich najviac výstižný. Pomôžu vám horeuvedené tabuľky.

 

Cvičenie: S ktorými typmi máte zväčša problém komunikovať?

 

Čitateľ ktorý má základné poznatky zo psychológie evidentne rozpoznal v našej typológii štyri temperamenty:

 

SJ
Flegmatik
Pragmatický typ

tradicionálny
konzervatívny

voda
vlastný záujem, postupy
systematický štýl
Epimétheovský
Strážca - bezpečie

NT
Melancholik
Analytický typ

vynaliezavý
absolútna sloboda

zem
princípy, koncepcie
špekulatívny štýl
Prométheovský
Racionalista - vedomosti

SP
Sangvinik
Zabávajúci typ

dobrodružný
liberálny, slobodomyseľný

oheň
dobrosrdečnosť, činnosť
procesuálny štýl
Dionýzovský
Remeselník - nadšenie

NF
Cholerik
Vľúdny typ

idealistický
autoritatívny

vzduch
česť a reputácia, ľuďia
heuristický štýl
Apollónsky
Idealista - identita

 

jungovské funckie
temperament
náš úvodný typ
vlastnosť
vlastnosť

dávny element
dôležité je
kognitívny štýl
dávne označenie
iný typ - hľadanie

 

Ako zistiť KTO má AKÝ temperament?

Zistíme napríklad, do akej miery je asertívny. Má pevné podanie ruky? Reaguje rýchlo? Je zdržanlivý?

Zistíme spôsob, akým o veciach hovorí. Je emočný? Neemočný? Hovorí o faktoch? O svojich pocitoch?

Prejdite si dôkladne jednotlivé vlastnosti každého temperamentu. Časom získate veľmi rýchly prehľad, kto je KTO.

  4. Štyri funkcie

Každý analytický typ nám povie, že bez toho, aby sme sa pozreli na typológiu ešte dôkladnejšie, nebudeme mať dostatočné znalosti. Pozrime sa bližšie, ako môžeme každý zo štyroch typov rozdeliť na ďaľšie štyri, a dostaneme tak 16 typov. Týchto 16 typov tvorí rozšírenú Jungovu typológiu.

 

Cvičenie: Skôr, než si opíšeme jednotlivých 16 typov, najskôr sa zastavíme pri štyroch funkciách, z ktorých sa typy skladajú. Každá funkcia rozdeľuje ľudí na dve skupiny, vašou úlohou bude snažiť sa počas čítania zaradiť seba a niekoľkých ľudí, ktorých poznáte, do danej skupiny.

 

Štyri funkcie sú:

- Povzbudzovanie: Do akej miery povzbudzujeme
- Venovanie pozornosti: Čomu venujeme pozornosť
- Rozhodovanie: Ako sa rozhodujeme
- Životný štýl: Aký životný štýl preferujeme

 

1. Povzbudzovanie: Do akej miery povzbudzujeme, ide o celkovú našu orientáciu, či už do vnútorného sveta, viac komunikujeme vo vnútri, alebo do vonkajšieho sveta.

[E] Extroverzia
Preferujeme povzbudzovať, posilniť ostatných, dodávať energiu ľuďom, aktivitám, veciam.

[I] Introverzia
Preferujeme prijímať energiu z vnútorného sveta myšlienok, emócií, dojmov.

 

extrovert

introvert

Zaujímajú sa o to, čo sa deje okolo nich
Sú zhovorčiví
Komunikujú svoje názory s ostatnými
Zvyčajne povedia, čo si myslia
Majú radi akciu
Bez ťažkostí ukončia nechcený vzťah
Radi pracujú v tíme
Ľahko nadväzujú kontakty
Zaujímajú sa o nových ľudí
Prijímajú informácie zo svojho okolia

Sú ponorení vo svojich pocitoch a myšlienkach
Potrebujú svoje teritórium
Pôsobia rezervovane, zamyslene, ticho
Venujú sa koncentrácii, sú tichí
Majú menej priateľov
Ťažko ukončujú neželaný vzťah
Preferujú prácu osamote
Majú ťažkosti nadväzovať kontakty
Nemajú radi nečakané návštevy
Prijímajú informácie zo svojho vnútra

Činnosť

Komunikovať s ostatnými
Počúvať druhého
Variť, pripravovať jedlo
Umývať riad

Čítať článok
Premýšľať, čo chceme povedať
Uvedomovať si, aké máme pocity
Rozmýšľať nad riešením hádanky

 

2. Venovanie pozornosti: Čomu venujeme pozornosť

[S] Vnímanie (sensing)
Preferujeme používať zmysly na rozpoznanie, čo je reálne. Získavame informácie prostredníctvom zmyslov. Vnímajúca osoba je dobrá v pozorovaní, počúvaní a všeobecne v poznávaní sveta.

[N] Intuícia
Preferujeme používať predstavivosť predvídať, čo je možné, pozrieť sa "za" päť zmyslov. Ide o vyhodnocovanie komplexných blokov informácií.

 

vnímajúci

intuitívny

Cítia tu a teraz
Sústredia sa na súčasnosť
Maju radi rutinnú prácu
Viac praktickí
Realistickí a sebavedomí
Skôr si zapamätajú detaily udalostí
Nepostrehnú súvislosti
Dajú hneď najavo, čo si myslia
Spontánni
Skôr sa urazia navonok
Rýchlo sa ukľudnia

Častokrát myslia na minulosť, budúcnosť
Obávajú sa viac o budúcnosť ako o súčasnosť
Nemajú radi rutinu
Viac teoretickí
Často majú pochybnosti
Nevsímajú si jednotlivé detaily
Rýchlo postrehnú súvislosti
Čo si myslia, "dusia" v sebe
Nereagujú hneď, nereagujú automaticky
Urazia sa dovnútra
Pomaly sa ukľudnia, problém ich trápi

Činnosť

Ochutnať jedlo
Všimnúť si, že už vypršal čas
Naučiť sa báseň naspamäť
Postúpiť o krok ďalej

Prísť s novými nápadmi
Uvažovať, čo to znamená do budúcnosti
Hľadať skrytý význam toho, čo ľudia hovoria
Vidieť veci všeobecnejšie

 

3. Rozhodovanie: Ako sa rozhodujeme

[T] Myslenie (thinking)
Pre organizovanie a rozdelenie informácií preferujeme rozhodovanie logickým, objektívnym spôsobom

[F] Cítenie (feeling)
Pre organizovanie a rozdelenie informácií preferujeme rozhodovanie osobným, hodnotovo-orientovaným spôsobom

 

mysliaci

cítiaci

Zaujímajú sa o vzory, systém, štruktúru
Všetko vystavujú logickej analýze
Pôsobia chladne a bez emócií
Veci sú správne, alebo nesprávne
Rozhodujú sa na základe faktov
Ťažko sa im hovorí o pocitoch
Hovoria ľuďom neosobné informácie
Logický prístup
Rozhodne to, čo je správne

Zaujímajú sa o ľudí a ich pocity
Ľahko sú ovplyvnení pocitmi iných
Prítomnosť empatie, emócií
Veci sú dobré, alebo zlé
Rozhodujú sa na základe pocitov
Ťažko sa im uvažuje čiste logicky
Hovoria ľuďom komplimenty
Emočný prístup
Rozhodne to, čo je príjemné

Činnosť

Kúpiť najlepší produkt podľa štatistiky
Urobiť niečo, či sa nám to páči, alebo nie
Nekúpiť zelené nohavice, lebo jedny už máme
Vytvoriť plán, ako problémy vyriešiť

Kúpiť si niečo, pretože sa nám to páči
Nepovedať mu to, aby ho to nenahnevalo
Nechcem tu pracovať, nepáči sa mi tu
Presťahovať sa tu, pretože ich poznám

 

4. Životný štýl: Aký životný štýl preferujeme

[J] Plánovanie (judgement)
Preferujeme žiť plánovaný a organizovaný život.

[P] Pozorovanie (perception)
Preferujeme žiť spontánny a flexibilný život.

 

plánujúci

pozorujúci

Plánujú a plán zvyknú splniť
Stíhajú termíny
Ťažšie sa adaptujú v novej situácii mimo plánu
Výkonnosť závisí od okolitých vplyvov, nálady
Musia mať vo veciach jasno, uzavreté veci
Riadia si život
Viac opatrní, nesmelí, plachí

Neplánujú, začínajú viac vecí naraz
Obvykle nestíhajú
Sú flexibilní a ľahko zvládajú nové situácie
Viac menej konštantná výkonnosť
Radi nechávajú veci otvorené
Nechávajú udalostiam voľný priebeh
Viac spontánni, nedbajúci, neopatrní

Činnosť

Spraviť zoznam vecí, čo treba spraviť
Plánovať udalosti dopredu
Zhrnúť a povedať výsledok
Uzavrieť to a postúpiť ďalej

Odložiť to a čakať, čo sa objaví
Konať spontánne
Urobiť to hneď, bez plánovania
Robiť veci "za päť minút dvanásť"

 


Podľa toho, aká vlastnosť je pre nás typická, používame rozdielne slová. Slová, ktoré ľudia používajú nám pomôžu veľmi ľahko odhaliť, aký typ sú.

 

extrovert

introvert

sociabilný
šírka
vonkajší
interakcia
výdaj energie
vonkajšie udalosti
mnohé priateľstvá

teritoriálny
hĺbka
vnútorný
koncentrácia
zachovanie energie
záujem o vnútorné pochody
obmedzený počet priateľstiev

 

vnímajúci

intuitívny

skúsenosť
súčasnosť
realistický
činnosť
súčasný, nutný
na istotu
využitie
fakt
vnímavý

teória
minulosť, budúcnosť
špekulatívny
inšpirácia
možný
je to možné
fantázia
fikcia
v predstavách

 

mysliaci

cítiaci

objektívny
princíp
neosobný
spravodlivosť
kategórie
štandardy
kritika
analýza
presmerovanie

subjektívny
hodnota
osobný
ľudskosť
harmónia
dobrý, alebo zlý
ocenenie
sympatia
oddanosť

 

plánujúci

pozorujúci

usadený
rozhodnutý
nastavený
naplánovať
prichystať si udalosti
uzavrieť
zaškatuľkovať
nutnosť
termín
prichystať sa

prelietavý
potrebujem viac informácií
flexibilný
adaptovať sa ako veci prídu
necháme veciam voľný priebeh
s otvoreným koncom
niečo sa nájde
je kopec času
aký termín?
počkáme a uvidíme

 5. 16 typov

Nasledujúca tabuľka zobrazuje 16 typov rozšírenej jungovskej typológie spolu s korešpondujúcimi farbami temperamentov. Pre každý typ je určené: jungovské funkcie, percento výskytu v populácii, najviac charakteristické povolanie, a najviac typická vlastnosť.

 

INTP
1%

ARCHITEKT
logické uvažovanie

ENTP
5%

VYNÁLEZCA
vynaliezavosť

INTJ
1%

VEDEC, BUDOVATEĽ
nezávislosť

ENTJ
5%

POĽNÝ MARŠÁL
vedenie

INFP
1%

MNÍCH, FILOZOF
nesmerovosť

ENFP
5%

NOVINÁR
optimizmus

INFJ
1%

SPISOVATEĽ, AUTOR
empatia

ENFJ
5%

PEDAGÓG, UČITEĽ
presvedčivosť

 

ISTJ
6%

SPRÁVCA
silný, tichý

ESTJ
13%

ORGANIZÁTOR
uvážlivosť, zodpovednosť

ISFJ
6%

STRÁŽCA, OCHRANCA
lojalita

ESFJ
13%

PREDAJCA
harmonizácia

ISFP
6%

UMELEC
umenie

ESFP
13%

ZABÁVAČ
bodrosť

ISTP
6%

REMESELNÍK
zručnosť

ESTP
13%

KONFERENCIÉR, UVÁDZAČ
nepredvídateľnosť

 

Cvičenie: Porovnajte tabuľku 16 typov s tabuľkou štyroch temperamentov:

 

SJ
Flegmatik
Pragmatický typ

tradicionálny
konzervatívny

voda
vlastný záujem, postupy
systematický štýl
Epimétheovský
Strážca - bezpečie

NT
Melancholik
Analytický typ

vynaliezavý
absolútna sloboda

zem
princípy, koncepcie
špekulatívny štýl
Prométheovský
Racionalista - vedomosti

SP
Sangvinik
Zabávajúci typ

dobrodružný
liberálny, slobodomyseľný

oheň
dobrosrdečnosť, činnosť
procesuálny štýl
Dionýzovský
Remeselník - nadšenie

NF
Cholerik
Vľúdny typ

idealistický
autoritatívny

vzduch
česť a reputácia, ľuďia
heuristický štýl
Apollónsky
Idealista - identita

 

Následuje krátky opis 16 typov, rozdelených do štyroch temperamentov:

 

NT - Melancholik - Analytický

ENTJ - poľný maršál
Základná potreba je viesť. Majú tendenciu hľadať pozíciu zodpovednosti a tešiť sa byť rozhodujúcimi, majú radi organizáciu a štruktúru, sú dobrí výkonní pracovníci a administrátori. Sú asertívni a výreční. Potrebujú viesť. Majú výbornú schopnosť pochopiť ako fungujú zložité organizácie a ľahko nájdu výborné riešenia. Bystrí. Dobrí rečníci. Majú radi vedomosti a nemajú trpezlivosť s neefektívnosťou a neporiadkom.

ENTP - vynálezca
Entuziastický záujem vo všetkom a vždy citliví ku možnostiam. Sú nonkonformní, inovatívni, živí a čulí. Ako priatelia sú trochu nebezpeční, zvlášť ekonomicky. Sú dobrí v analýze a prevádzkovaní. Snažia sa byť vždy o krok vpredu. Kreatívni, dôvtipní, nápadití, rýchli. Ľahko sa nadchnú novým projektom, ale majú ťažkosti dotiahnuť ich dokonca. Asertívni, výreční. Výborná schopnosť aplikovať logiku a hľadať riešenia. Majú radi ľudí a pôsobia stimulujúco.

INTJ - vedec
Najviac sebavedomí a pragmatickí zo všetkých typov. Originálni, analytickí, rozhodujú veľmi ľahko. Budovatelia systémov a aplikovatelia teoretických modelov. Najviac nezávislí. Milujú logiku a myšlienky vo vedeckom výskume.
Výborná schopnosť aplikovať teóriu. Neustále premýšľajú. Sú nároční na seba a na iných. Vodcovia.

INTP - architekt
Najvačšia presnosť v myšlienkach a jazyku. Kreatívni. Vedia ľahko rozpoznať rozpor, nekonzistenciu. Svet existuje primárne preto, aby sa dal pochopiť. Verní, zaujatí, zábudliví, knihomoli. Zvyknú sa presne vyjadrovať. Dobrí v logike, matematike, filozofii, dobrí teoretickí vedci, ale nie spisovatelia a predavači.
Vedia sa nadchnúť novými teóriami. Radi menia teóriu v skutočné pochopenie. Znalosti, logika. Ťažko ich spoznať, sú rezervovaní. Nezvyknú ani následovať, ani byť následovaní. Nezávislí.

 

NF - Cholerik - Vľúdny

ENFJ - pedagóg
Skvelí vodcovia skupín. Môžu byť agresívni tým, že pomáhajú ostatným, aby boli najlepší akí môžu byť. Majú dar reči, zvyknú idealizovať svojich priateľov, sú dobrými rodičmi, niekedy sa nechajú zneužívať. Sú dobrí terapeuti, učitelia, predavači. Sú populárni, citliví voči ľuďom. Zaujímajú sa o ostatných, ako uvažujú a cítia. Nemajú radi neosobnú analýzu, vidia všetko z ľudského pohľadu. Radi pomáhajú ostatným, niekedy napĺňajú túžby iných viac ako svoje vlastné. Nemajú radi, keď sú sami.

ENFP - žurnalista
Sú tajomným zdrojom motivácií ostatných. Život je vzrušujúca dráma, emočne teplí, empatickí, majú radi originálnosť a prekvapenia. Vyjadrujú sa emocionálne. Ľahko podľahnú napätiu, majú tendenciu cítiť sa nesvojimi, rozpačito. Dobrí predavači, politici, herci. Entuziastickí, idealistickí a kreatívni. Skvelé schopnosti pre prácu s ľuďmi. Dokážu robiť takmer čokoľvek, čo ich zaujme. Žijú svoj život v súlade s vnútornými hodnotami. Nadšení novými nápadmi, znudení detailmi. Otvorení, flexibilní, majú veľa záujmov a tiež veľa schopností.

INFJ - spisovateľ
Motivovaní a naplnení pomáhať ostatným. Komplexná osobnosť. Sú to študenti a pracovníci, ktorí chcú prispievať. Sú tajomní, ľahko zraniteľní. Sú dobrí terapeuti, ministri. V tichosti silní, originálni a citliví. Vŕtajú sa vo veciach pokiaľ nie sú dokončené. Mimoriadne intuitívni vzhľadom na ľudí, zaujímajúci sa o ich pocity. Dôkladne vyvinutý systém hodnôt, ktorý dodržujú. Sú rešpektovaní za ich vytrvalosť robiť správnu vec. Sú individualisti, nie vedúci, ani vedení.

INFP - mních
Veľká starostlivosť. Kľudní, rozvážní a príjemní. Veľký zmysel pre česť odvodenú z vnútorných hodnôt. Idealisti, obetujúci sa, rezervovaní, chladní. Orientovaní na rodinu a domov, nevedia relaxovať. Nájdu sa v psychológii, architektúre, náboženstve, nikdy nie v obchode. Jung bol tento typ. Jung obdivoval tento typ. Zaujímajú sa o pochopenie a pomoc ostatným ľuďom. Tichí, zrkadliaci a idealistickí. Záujem o všeobecné dobro a ľudskosť. Lojálni. Vyvinutý hodnotový systém, ktorý je dôležitý. Prispôsobiví a vyrovnaní, pokiaľ nie je ohrozená dôležitá hodnota. Mentálne rýchli, vedia vidieť možnosti. Zväčša nadaní spisovatelia.

 

SJ - Flegmatik - Pragmatický

ESFJ - predavač
Najviac sociabilní zo všetkých typov. Majú radi a zachovávajú harmóniu. Skvelí uvádzači. Používajú "mal by si", "nemal by si", môžu byť závislí. Sú dobrí v povolaní, kde poskytujú službu zahŕňajúcu osobný kontakt. Vrúcni, populárni, svedomití. Zvyknú potreby ostatných uprednostniť pred svojími. Cítia silný pocit zodpovednosti a povinnosti. Najdôležitejšia je tradícia a bezpečnosť. Radi slúžia ostatným. Potrebujú pozitívne povzbudenie, aby sa cítili dobre. Veľmi dobre vyvinutý zmysel pre priestor a spoluprácu.

ESTJ - organizátor
Veľmi v kontakte so svojím okolím. Veľmi zodpovední. Pilier sily. Zodpovedení kamaráti a rodičia, lojálni voči zamestnaniu. Realisti, sporiadaní, milujú tradície. Navštevujú mestské kluby. Neradi sa zaujímajú o teórie a abstrakcie, pokiaľ nevidia praktické využitie. Praktickí, tradicionálni, organizovaní. Majú radi pohyb. Majú jasnú predstavu toho, ako by "veci mali byť". Lojálni, tažko pracujúci. Radi organizujú, kontrolujú. Majú radi bezpečie a mier.

ISFJ - strážca, ochranca
Túžia slúžiť a starať sa o individuálne potreby. Veľmi lojálni. Orientovaní na službu a prácu. Dobrí lekári, učitelia, sekretárky, knihovníčky, ženy v domácnosti. Bohatý vnútorný svet pozorovania ľudí. Tichí, milí, svedomití. Závislí. Obvykle uprednostňujú túžby iných nad svojimi. Stabilní, praktickí. Dôležitou hodnotou sú bezpečnosť a tradície. Zmysel pre priestor a spoluprácu. Zaujímajú sa o slúženie ostatným. Vnímaví voči pocitom ostatných.

ISTJ - správca
Rozhodní v praktických záležitostiach. Závislí. Správcovia inštitúcií. Spoľahliví. Sú oporou. Pokúšajú sa meniť kamarátov a iných. Dobrí bankári, auditori, účtovníci, vedúci, učitelia. Podporujú a presadzujú tradície a zriadenie. Veľmi dobre organizovaní, dokážu ísť pevne za nastaveným cieľom. Dokážu dosiahnuť akýkoľvek cieľ, ktorý si vytýčia. Vážni, tichí. Dôležité je pre nich bezpečie a mier. Extrémne presní, zodpovední, závislí. Veľmi dobre sa dokážu sústrediť.

 

SP - Sangvinik - Zabávajúci

ESFP - zabávač
Vyžarujú atraktívne teplo a optimizmus. Vtipní, okúzlujúci, chytrí. Byť s nimi je zábavou. Veľkorysí, sľachetní, impulzívni. Dobrí účinkujúci, Majú radi ľudské vzťahy. Žijú pre daný okamih. Milujú nové žážitky. Veci sa stávajú zabávnejšími tým, ako sa z nich tešia. Sú radi centrom pozornosti medzi ľuďmi. Neznášajú teóriu a neosobnú analýzu. Radi slúžia iným. Sú praktickí, triezvo uvažujúci.

ESTP - uvádzač
Akcia! Keď sú prítomní, veci sa "začínajú diať". Neľútostne súťaživí. Často používajú metódu šoku. Vyjednávači par excellence. Vysoko kultivovaní, niekedy nemilosrdní, krutí. James Bond. Ako partneri sú vzrušujúci, očarujúci, problém mať záväzky. Dobrí usporiadatelia, podnikatelia, podvodníci. Radi riskujú, žijú divoký životný štýl. Praktickí, prispôsobiví, orientovaní na akciu. Zameraní na okamžité výsledky. Žijú tu a teraz. Netrpezliví voči dlhým vysvetleniam. Lojálni voči kolegom. Výborná schopnosť pracovať s ľuďmi. Niekedy nerešpektujú zábrany, pokiaľ stoja v ceste do cieľa.

ISFP - umelec
Zaujímajúci sa o umenie. Vyjadrujú sa hlavne prostredníctvom umenia. Zmysly sú dychtivejšie než u ostatných typov. Plachí, samotárski, nekomunikatívni. Radi maľujú, kreslia, vytesávajú, komponujú, tancujú, majú radi prírodu. Nemajú radi konflikt a nechcú sa zahŕňat vo veciach vedúcim ku konfliktu. Tichí, vážni, citliví. Skvele vyvinutý zmysel pre krásu. Nezaujímajú sa o vedenie a riadenie ostatných. Lojálni a verní. Flexibilní a otvorení. Tešia sa zo súčasného momentu. Sú radi kreatívni a originálni.

ISTP - remeselník
Impulzívna akcia. Život by mal byť skôr impulzom, než mať cieľ. Nebojácni, majú radi vzrušenie. Majstri. Majú radi nástroje, zbrane, technickí experti. Nezaujímajú sa o komunikáciu, nedarí sa im v škole. Majú radi mechanické veci. Žijú pre daný okamih, radi riskujú, môžu sa zaujímať o extrémne športy. Majú jednoduché túžby. Lojálni voči kolegom a ich hodnotám. Radi porušia pravidlá, pokiaľ prekážajú na ceste do cieľa. Tichí, rezervovaní. Zaujímajú sa o to, ako veci fungujú. Analytickí, vedia ľahko nájsť riešenia ku praktickým problémom.

 


 


6. Štyri základné typy :: Detailný popis

Opäť sa teraz vrátime o úroveň abstrakcie späť a teda sa budeme zaoberať štyrmi temperamentami. Detailne si rozoberieme ich vlastnosti a náš prístup k nim.

 

NT - Melancholik - Analytický

Grécka mytologická postava a pohľad na svet: Prométheus, predvídanie, prezieravosť 

Hlavné zameranie, emočná potreba: kompetencia, znalosť, viesť a kontrolovať

Presvedčenia, vlastnosti:
Snažia sa pochopiť a kladú si na všetko otázku "prečo?" (P)
Veľmi sa dožadujú seba a ostatných
Stanovujú si ciele
Vodcovia (J)
"Mal si vedieť", "Mal si spraviť lepšie" (P)
Sú priami a logickí, keď komunikujú s ostatnými
Málo zbytočností pri komunikácii
Práca je pre zlepšenie, dokonalosť
Milujú vedomosť

Manažérsky štýl: vizionár, architekt, budovateľ

Vlastnosti ako obchodník:
Pravítko vo vrecku
Pozná všetky hlavné mestá
Múdri, rozhľadení
Na znak hĺbavosti fajčia fajku
Bez emócií
Nikdy nemajú dostatok informácií
Ich je najťažšie presvedčiť
Obklopení počítačmi
Zvedaví ľudia
Získavajú informácie
Fascinovaní analýzou, grafmi, tabuľkami
Cítia, že dokážu všetko zariadiť iba zovšeobecnením informácie
Presní

Postoj pri vyjednávaní: Chcú, aby všetko bolo pevné a nemenné. Sú v pozícii vodcu.

Cieľ pri vyjednávaní: Poriadok vo vyjednávaní. Organizácia. Nikto neprehrá.

Vzťah počas vyjednávania: Zaoberať sa len faktami.

Štýl počas vyjednávania: Mimo osobných vecí.

Ako s nimi vyjednávať?
Buďte presný.
Buďte pripravený vysvetliť každý najmenší detail.
Hovorte o analýze.

 

NF - Cholerik - Vľúdny

Grécka mytologická postava a pohľad na svet: Apollón, dosiahnuť k oblohe

Hlavné zameranie, emočná potreba: hľadanie seba, mier, pokoj, harmónia.

Presvedčenia, vlastnosti:
"Ako som sa stal tým, kým som?"
Dôležité sú vzťahy, harmónia s ostatnými, môžu byť veľmi vľúdni.
Túžba inšpirovať a presviedčať.
Potrebujú byť dôležití.
Hľadujú jednoznačnú identitu.
 Majú tendenciu hľadať dobro v iných.

Manažérsky štýl: katalyzátor, hovorca, zdroj energie

Vlastnosti ako obchodník:
Veľmi emoční
Robia rozhodnutia pomaly
Radi rozostavujú bariéry
Neuverejnené číslo v telefónnom zozname
Neradi sa ponáhľajú kúpiť nové auto, pretože ich čaká entuziastický predavač vyvíjajúci nátlak
Vytvárajú si vzťah s ľuďmi a vecami
Majú radi malé spoločnosti, nie veľké s precíznou organizáciou
Neusporiadaní, nevedia povedať "nie"
Majú viac práce, než dokážu uniesť
Ich prostredie je priateľské a pohodlné 

Postoj pri vyjednávaní: Sú pasívni. Nejde im o to, aby oni vyhrali. Chcú, aby boli všetci šťastní. Opak bojovníka. "Ak si vy myslíte, že je to fér, nebudem vám upierať vašu výhodu." 

Cieľ pri vyjednávaní: Súhlas. Aby všetci súhlasili. "Ak on prehral, ja som prehral.

Vzťah počas vyjednávania: Vytvoriť vzťah je dôležité.

Štýl počas vyjednávania: Jemný, mäkký.

Ako s nimi vyjednávať?
Buďte pomalý
Nerobte nátlak
Čakajte, kým vám nebudú veriť
Nenúťte ich
Nenávidia nátlak, potrebujú čas

 

SJ - Flegmatik - Pragmatický

Grécka mytologická postava a pohľad na svet: Epimétheus, obzretie späť, neskoré poznanie, ľutosť

Hlavné zameranie, emočná potreba: zodpovednosť, tradícia, udržanie poriadku

Presvedčenia, vlastnosti:
Zachovávajú dedičstvo, tradície, poprípade zakladajú nové
Pozorní k detailom
Zaviazaní, majú záväzky
Ich povinnosť je slúžiť, dávať, starať sa, chrániť
 "Mal by si", "Buď pripravený"

Manažérsky štýl: tradicionalista, stabilizátor, konsolidátor

Vlastnosti ako obchodník:
Typickí obchodníci
Obklopení predmetmi typickými pre plánovanie času
Nemajú radi mrhanie časom
Ťažko nájdu čas na dovolenku
Robia čokoľvek, aby zostali aktívni
Neradi pozerajú šport, skôr sa zúčastnia športu. Basketbal, potápanie, lietanie.
Nie je netypické, keď hovoria: "Nespomínate si? Minulý týždeň sme to spomínali."
Prejdu rýchlo k veci, nemajú radi rozprávanie sa o počasí
Diktafón
Obchod býva formálny, často krát komunikujeme so sekretárkou

Postoj pri vyjednávaní: Sú bojovníci. Musia vyhrať. Ak vyhrá iný, oni prehrajú. Win-win je nezmysel. Budem bojovať za to, čo ja chcem.

Cieľ pri vyjednávaní: Vyhrať. Požadovať prehru od ostatných.

Vzťah počas vyjednávania: Tendencia vyhrážať sa ľuďom. Nepriateľskí.

Štýl počas vyjednávania: Dominujúci, ostrý

Ako s nimi vyjednávať?
Nemrhať čas s úvodným rozhovorom
Nezaťažovať informáciami, stačí povedať podstatné
Nie je dobré pôsobiť zbytočne entuziasticky
Hovoriť fakty

 

SP - Sangvinik - Zabávajúci

Grécka mytologická postava a pohľad na svet: Dionýzius, "Poďme piť víno"

Hlavné zameranie, emočná potreba: sloboda, nezávislosť, spontánnosť, mať zábavu

Presvedčenia, vlastnosti:
Impulzívni
Veľmi expresívni (E)
Robia si čo chcú kedy chcú
Akcia má uspokojiť momentálnu potrebu
Pracujú dramaticky a rýchlo keď je to nutné
Bez zábran túžia po akcii
Obrovská výdrž

Manažérsky štýl: problémový, vyjednavač, útočný

Vlastnosti ako obchodník:
Radi pozerajú šport
Emoční ľudia, robia rozhodnutia rýchlo
Radi robia zábavné veci
Nepotrebujú čas, aby si veci rozmysleli
Rozhodnutia prichádzajú okamžite
To čo chcú, chú hneď teraz
Priateľskí, otvorení, ale neboja sa povedať "nie"
Privítajú vás vo vestibule
Každého vrúcne pozdravia keď vojde do miestnosti
Majú obrázky svojej rodiny v kancelárii
Radi rozprávajú o dovolenke
Málo organizovaní

Postoj pri vyjednávaní: Pôsobia ako ochrancovia. Veci ich nadchnú. Sú fascinovaní vyjednávaním a ani si neuvedomia, že bol problém.

Cieľ pri vyjednávaní: Ovplyvniť, zmeniť ostatných. Nadchnúť ostatných.

Vzťah počas vyjednávania: Nadchnúť ostatných

Štýl počas vyjednávania: Entuziastický

Ako s nimi vyjednávať?
Byť entuziastický, treba ich nadchnúť
Hovorte o ich záujmoch
Môžete očakávať rýchle rozhodnutie o jeho nadšení 

Adoptujte ich štýl!

Koncentrujte sa na problém!

 

Cvičenie: Zahrajte sa na chvíľu vo dvojici na hercov. Jeden bude predávajúci, druhý bude kupujúci. Jeden z vás si zvolí typ osobnosti a druhý sa bude prispôsobovať.

 

Všimnite si: S opačným typom máme obvykle najvačšie problémy.

 


 


7. Sila superega

Ďalšou zaujímavou vlastnosťou je sila superega. Človek príležitostne stretáva objekty, ľudí, ktorí mu pomáhajú dosiahnuť svoj cieľ. Pamätá si zoznam objektov, ktoré mu pomáhajú, a pamätá si zoznam objektov, ktoré tvoria prekážky v dosahovaní jeho cieľov. Najdôležitejšie je, že už od útleho detstva si všíma odmeny a tresty s ktorými sa stretáva u najviac ovplyvňujúcich objektov vo svojom svete dieťaťa - u mamy a u otca. Zoznam vecí, udalostí, činností, ktorým sa má vyhýbať, ktoré si nesmie dovoliť spraviť, tvoria superego. Superego sa zvykne vyformovať do siedmych rokov života. Superego sa prejavuje prostredníctvom pocitov ako sú pýcha, hanba, vina.

Predstavme si bežnú situáciu v obchode, alebo v stravovacom zariadení. Stojíme takmer v nekonečnom rade a čakáme. Zrazu príde "bezočivý, sebecký" pán, ktorý sa predbehne pred niekoľko ľudí pred nás. Existuje niekoľko spôsobov ako zareagovať. My sa zameriame na reakciu, kedy sa zvykneme nahnevať. Človek má tendenciu argumentovať spôsobom cause & effect "som naštvaný, pretože sa predbehol". Formálnejšie "predbehol sa, odtiaľ vyplýva, som naštvaný". V skutočnosti sa môžeme nahnevať akurát na seba. Máme príliš silné superego, superego, ktoré nás obmedzuje. Nikto nám predsa nebráni predbiehať sa! Treba si tiež uvedomiť, že chunk-up otázky typu "čo by sa stalo, keby sa každý predbiehal?" nemajú pre danú demonštráciu superega zmysel. Človek so silným (silne obmedzujúcim) superegom má tendencie klásť dané otázky.

 

slabé superego

silné superego

Majú tendenciu zaváhať
Dlho sa rozhodujú, sú si neistí
Majú pocit, že keď to spravia,
budú cítiť vinu
Zaváhajú spoznať príťažlivého partnera
Udalosti ich hnevajú,
nerobia nič proti tomu
Sú skôr dobráci, altruistickí
Viac trpia, trpia svojou nerozhodnosťou
Úspech prenechajú silnejším
Málo odvážni, málo odhodlaní
Rodičia majú na nich veľký vplyv
Sú ľahšie ovplyvniteľní
Môžu byť zakomplexovaní
"Čo ak ma odmietne?"
"Asi veľmi u nich nezažiarim"

Nezvyknú váhať, idú hneď na vec
Sú si istí, vedia čo chcú a idú po tom
Nepociťujú vinu,
môžu byť škodoradostní
Ak je niekto príťažlivý, neváhajú spoznať ho
Oni spôsobia udalosti,
ktoré hnevajú ľudí so slabým superegom
Riešia si svoje záležitosti, viac egoistickí
Sú rozhodní
Využijú príležitosť
Viac odvážni, viac odhodlaní
Rodičia majú na nich malý vplyv
Sú ťažšie ovplyvniteľní
Skôr nie sú zakomplexovaní
"Ponúkam ti príležitosť spoznať ma"
"Teším sa na nich"

 

Meniť silu svojho superega znamená zložitejší proces. Existujú techniky, ktoré pomôžu nastaviť adekvátnejší prístup.

 


 


8. Ten správny partner?

Pomôže vám MBTI® pri hľadaní správneho partnera? Aj MBTI® je len určitý tool, ale pomôcť dokáže dosť dobre. Štatistiky, výskumy, odborníci a aj bežná "intuícia" hovoria, že sú potrebné nasledovné dve podmienky:

  • Obaja partneri sú buď intuitívni alebo vnímajúci. Toto je zásadný parameter pre "dobrý" vzťah. Aby boli takpovediac na jednej lodi. Ináč sa môže stať že si naozaj nebudú rozumieť, aj v bežných situáciách.
  • Jeden partner je introvert a druhý extrovert. Takáto vzájomná "dobíjacia" kombinácia je tiež užitočná.

A detailnejšie to vyzerá nasledovne:

INFP (Idealist) a ENTJ (Rational)
INFJ (Idealist) a ENTP (Rational)
ENFJ (Idealist) a INTP (Rational)
ENFP (Idealist) a INTJ (Rational)
ESTJ (Guardian) a ISFP (Artisan)
ISFJ (Guardian) a ESTP (Artisan)
ESFJ (Guardian) a ISTP (Artisan)
ISTJ (Guardian) a ESFP (Artisan)

Fungovať môže akýkoľvek vzťah. Sú aj iné dôležité charakteristiky, ako dôvera a rešpekt, tie môžu MBTI® celkom úspešne overridovať.

A dobrá správa na záver? Aj keď ste ako pár medzi sebou nekompatibilní a nefunguje vám to medzi vami úplne ako by ste chceli, uvedomte si akí dobrí ste spolu ako jedna jednotka voči okoliu, koľko veľa vecí spolu dokážete s vašimi najrozmanitejšími funkciami (aplikovanie princípu, ak to nemôžete zmeniť, využite to).

Kľúčové slová

istj, istp, isfj, isfp, intj, intp, infj, infp, estj, estp, esfj, esfp, entj, entp, enfj, enfp, kognitívne, funkcie, typológia, vlastnosti, introvert, extrovert, ambivert, vnímanie, intuícia, cítenie, myslenie, perceiving, judging, feeling, thinking, sensing, intuition, povolanie, črty, výhody, nevýhody, silné, slabé, stránky, energia, dobjíjanie, slovensko, bratislava, klasifikácia, vlastnosti, charakteristiky, osobnosť, osobnostné črty, povaha


MBTI® ochranná známka

Term "MBTI®" in this page refers specifically to the Myers-Briggs Type Indicator instrument published by CPP, Inc.
MBTI® is a trademark or registered trademark of the Myers and Briggs Foundation, in the United States and other countries.

Pojem "MBTI®" na tejto stránke odkazuje špecificky na Myers-Briggs Type Indicator nástroj publikovaný spoločnosťou CPP, Inc.
MBTI® je obchodná ochranná známka spoločnosti Myers and Briggs Foundation, v Spojených Štátoch Amerických a iných krajinách.

Pre viac informácií o MBTI® navštívte https://www.cpp.com/mbticertification.