total training uvod

Typológia prakticky :: Osobnostný test

Obsah

1. Test pre určenie vášho typu
2. Ovplyvnenia a skreslenia pri analyzovaní vášho typu
3. Ukážka - ako vykonštruovať motivačný text pre každý temperament

 

V tomto článku si môžete urobiť pohodlný osobnostný test. Väčšina testov vás trápi desiatkami otázok, pričom niektoré len nútia človeka rozmýšľať čo tým test sleduje, ako by mal odpovedať a podobne. Tu máte na výber kontrastné dimenzie a stačí keď si poviete ktorá je vám bližšia, prirodzenejšia. Dimenzie sú štyri. Pre prvú dimenziu si určite či vás vystihuje viac odstavec A alebo odstavec B. Analogicky ďalej pre ďalšie dimenzie. 

 1. Test pre určenie vášho typu

V následujúcom texte je uvedených osem odstavcov A až H. Štyri z nich vám budú blízke a štyri z nich vás nebudú vystihovať. Poznačte si pre každý odstavec, do akej miery vás vystihuje. Pri čítaní sa sústreďte na to, ako je uvedená činnosť pre vás PRIRODZENÁ, ktorá z vás "vychádza", nie na to, akým by ste chceli byť, alebo akým musíte byť.

A

Teší vás byť v behu udalostí, v ktorých sú zahrnutí ľudia
Ľahko si zvyknete na nové pracovné miesto
Svoj voľný čas strávite radšej s priateľmi, nakupovaním, alebo na party
Je pre vás ľahké komunikovať s ľuďmi
Ľahko vás niečo vyruší, neviete sa dlho sústrediť
Priama diskusia v skupine vás podnecuje a dáva vám silu
Cítite sa príjemne v dave
Bez problémov rýchlo poviete čo si myslíte
Je pre vás ťažké "nič nerobiť"
Čim viac ľudia hovoria, tým lepšie sa cítite
Vyhovuje vám hukot a dav
Ste obvykle prvý človek, ktorý zdvihne telefón, keď nastane náhla situácia
Tešíte sa z vašeho kruhu známych

B

Tešia vás osamelé prechádzky
Radšej komunikuje v malej skupine ako s veľkým množstvom ľudí
Po dlhšom komunikovaní s nejakou osobou potrebujete byť nejaký čas osamote
Izolujete sa od vonkajších zvukov
Uprednostňujete relaxovanie osamote, alebo v úzkom kruhu priateľov, alebo s rodinou
Kým niečo poviete, dopredu to premyslíte
Skôr sa držíte stranou namiesto toho, aby ste boli centrom pozornosti
Je pre vás ťažké hovoriť nahlas
Nerobí vám problém odlúčiť sa od každodenného životného štýlu
Skôr počúvate ako rozprávate
Nekomunikujete s nadšením, nadšenie zostáva vo vnútri
Dokážete sa sústrediť dlho, po vyrušení pracujete naďalej na svojom
Skôr si sadnete do rohu miestnosti, ako do stredu

C

Spoliehate sa skôr na vašu skúsenosť, než na teoretické možnosti
Preferujete reagovať hneď, namiesto zbytočných špekulácií
Váš pracovný stôl je obvykle uprataný
Momentálne úlohy vás zamestnávajú viac ako plány do budúcnosti
Pojem "približné rozhodnutie" je pre vás ťažko akceptovateľný
Sú pre vás dôležité stabilné, jasné, "krok za krokom" metódy
Je pre vás podstatné vyskúšať si veci "vlastnými rukami"
Nové veci sa skôr učíte napodobňovaním a pozorovaním
Cítite sa pohodlnejšie používať bežné, ozrejmené metódy
Máte radi vzťahy, od ktorých viete presne, čo máte očakávať
Zameriavate sa na predchádzajúce skúsenosti
Zvyknete byť špecifický, s presným, literárnym popisom
Pri riešení problému skôr použijete osvedčené metódy, namiesto skúšania nových
Zameriavate sa skôr na momentálnu situáciu
Správate sa prakticky
Pri uvažovaní situácie sa skôr zameriate na fakty, a menej na možné následky

D

Vždy sa pozeráte na príležitosti, možnosti
Je pre vás ťažké zotrvať v činnosti, ktorá vyžaduje nepretržitú pozornosť
Skôr sa zameriate na všeobecný princíp, ako na implementáciu detailov, realizáciu
Máte radi vzťahy, v ktorých nastávajú zmeny
Zvyknete hovoriť skôr pomocou metafor, analogií, vo všeobecnosti
Správate sa nápadito, tvorivo, vynaliezavo
Často trávite čas uvažovaním, ako by bolo možné veci vylepšiť
Obvykle vidíte viacero alternatív, akými sa veci môžu vyvinúť
Ste horlivý zistiť, ako "veci fungujú"
Ľahko chápete nové teoretické princípy
Nové veci sa skôr učíte zovšeobecňovaním myšlienok, pomocou abstraktných konceptov
Zameriavate sa na predtuchy
Viac sú pre vás dôležité odlišné a neobvyklé metódy získané inšpiráciou
Zaujímajú vás možnosti
Skôr inklinujete ku experimentovaniu a hľadaniu nových spôsobov, ako ku používaniu starých
Ľahko vidíte všeobecnejší princíp na pozadí udalostí

E

Považujete vedecký prístup za najlepší
Je ťažké vás nadchnúť, alebo zmeniť vašu náladu
Veríte logike, príčine, namiesto pocitom
Pravdivosť je dôležitejšia
Je pre vás obtiažne hovoriť o vašich pocitoch
Väčšou hodnotou pre vás je spravodlivosť, ako milosť
Zotrvávate v súlade s vašimi princípmi
Myslíte si, že takmer všetko môže byť analyzované
Rozhodujete sa skôr hlavou
Objektívna kritika je účinná prakticky v každej aktivite
Zvolíte skôr pravdivosť ako taktnosť
Všimnete si neefektívnu argumentáciu
Vidíte chyby ostatných, ste kritický
Zostávate nezaujatý a bez predsudkov, aj keď to môže ohroziť vaše vzťahy s ľuďmi
Všimnete si pre a proti
Pocity majú význam, pokiaľ sú logické
Svet je založený na logických princípoch

F

Ľahko vás ovplyvnia silné emócie
Radi pomáhate ľuďom a nepožadujete nič naspäť
Vaše činy sú často ovplyvnené emóciami
Harmónia je dôležitejšia
Zaoberáte sa záležitosťami, ktoré zahŕňajú sympatie
Cítite sa pohltený, keď pozeráte film
V diskusii radi dosiahnete vzájomný súhlas
Všimnete si, keď ľudia potrebujú pomôcť
Ste empatický voči záujmom iných ľudí
Vidíte v ľuďoch ich dobro a oceňujete ho
Svet je založený na tom, aby sme rozpoznali individuálne rozdiely
Zvyknete sympatizovať s inými ľuďmi
Zvolíte skôr taktnosť ako pravdivosť
Rozhodujete sa skôr "srdcom"
Všimnete si, akú hodnotu riešenie ponúka a ako ovplyvní ľudí
Všetky pocity majú význam
Cítite, že vo svete je dôležitá vzájomná spolupatričnosť a spolucítenie

G

Nemáte radi prekvapenia
Je pre vás prirodzené očakávať u iných zodpovednosť
Držíte sa svojich zvykov
Cítite sa dobre, keď spravíte rozhodnutie
Obvykle si plánujete udalosti dopredu
Radi dávate príkazy
Cítite sa lepšie keď si veci naplánujete
Radi sledujete a kontrolujete, ako veci postupujú
Baví vás veci usporadúvať a mať v nich prehľad
Urobíte všetko pre to, aby ste stihli dokončiť úlohu načas
Radi veci dokončíte
Radi dostanete dopredu vedieť
Takmer nikdy neprídete neskoro na stretnutie
Viete veľmi dobre, ako využiť každy okamih vášho času
Radi si odškrtávate zoznam toho, čo treba spraviť
Ste usadený a organizovaný

H

Termín má pre vás len relatívnu hodnotu, nie absolútnu
Myslíte si, že všetko na svete je relatívne
Vyhýbate sa situáciam, kedy musíte byť zaviazaný
Radšej robíte to, čo vás prvé napadne
Prísne dodržanie založených pravidiel nie je najlepšia cesta k výsledku
Radi veci začínate
Máte radi prekvapenia
Túžba po dobrodružstve je blízka vašemu srdcu
Nemáte radi zoznam, čo všetko treba spraviť
Proces hľadania riešenia je pre vás dôležitejší ako riešenie samotné
Radi nechávate veci otvorené
Nie je pre vás dôležité, aby vám dali dopredu vedieť
Skôr inklinujete ku improvizácii ako ku plánovaniu
Obvykle robíte prácu, keď sa ponáhľate
Veríte, že najlepšie rozhodnutie je také, ktoré sa ľahko zmení
Nechcete vedieť dopredu, ako film skončí
Radi sa adaptujete na nové situácie
Ste flexibilný a spontánny

Vyhodnotenie:

Ak je pre vás bližší opis v odstavci A a menej v odstavci B, ste extrovert (E)
Ak je pre vás bližší opis v odstavci B a menej v odstavci A, ste introvert (I)

Ak je pre vás bližší opis v odstavci C a menej v odstavci D, ste vnímajúci (Sensing) (S)
Ak je pre vás bližší opis v odstavci D a menej v odstavci C, ste intuitívny (iNtuitive) (N)

Ak je pre vás bližší opis v odstavci E a menej v odstavci F, ste mysliaci (Thinking) (T)
Ak je pre vás bližší opis v odstavci F a menej v odstavci E, ste cítiaci (Feeling) (F)

Ak je pre vás bližší opis v odstavci G a menej v odstavci H, ste plánujúci (Judging) (J)
Ak je pre vás bližší opis v odstavci H a menej v odstavci G, ste pozorujúci (Perceiving) (P)

 

Cvičenie: Uvažujte jednotlivých 16 typov a ich povolania. Spisovateľ píše knihy, vynálezca objavuje, remeselník vyrába, umelec tvorí... Predstavte si, že by ste išli na výstavu sôch, alebo na výstavu výrobkov, alebo že by ste čítali knihu, alebo analyzovali algoritmy. Určite nájdete niektoré povolanie, kedy by ste sa na výsledky pozreli za účelom, aby ste ich vedeli porovnať PRETOŽE, chcete vedieť, ako to vy spravíte LEPŠIE. Ak sa chcete stať napríklad učiteľkou, určite rada pôjdete na prednášku, porovnať prístup prednášajúceho s vašim prístupom, za účelom vybrúsiť ten váš do dokonalosti. Ak ste NF temperament, pravdepodobne čítate knihu preto, aby ste videli, ako napísať tu vašu lepšie, ak ste SP temperament, možno ste na výstave preto, aby ste mohli porovnať diela iných a vy vytvorili krajšie. Zaraďte sa uvedeným postupom do jedného zo štyroch temperamentov. Povolanie, alebo činnosť, ktorá súvisí s daným typom vás bude priťahovať preto, aby ste sa vedeli zdokonaliť v tej vašej. Podľa toho, v ktorých činnostiach chcete vynikať najviac, sa môžete zaradiť do niektorého z temperamentov, poprípade aj typov.

 

Ďalšie zaujímavé témy týkajúce sa typológie sú: ideálny partner, neznáme priťahuje, vzťahy rodičov a detí, kariérové poradenstvo, ďalšie metaprogramy, neverbálne prejavy, ako sa zladiť. Uvedenými oblasťami sa budeme zaoberať v publikácii Prídite na to aký ste!

 2. Ovplyvnenia a skreslenia pri analyzovaní vášho typu

NF temperament sa rád stretáva s ľuďmi, ktorí majú podobné záujmy. Plynie to z jeho typu. Preto môže NF introvert byť niekedy vnímaný viac ako extrovert.

Cítiaci typ môže mať vlastnosť, ktorú nazvime lenivosť, pohodlnosť. Plánujúci (judging) s touto vlastnosťou môže byť viac vnímaný ako pozorujúci (perceiving).

Vnímajúci (sensing) typ so silným superegom (je viac ovplyvňovaný, často váha, je limitovaný) môže byť viac vnímaný ako intuitívny (intuitive). Naopak, intuitívny typ so slabým superegom môže byť vnímaný ako vnímajúci.

Cítiaci (feeling) typ, ktorý má viac rozvinutú ľavú hemisféru (logika), môže byť vnímaný ako mysliaci (thinking).

V prítomnosti aktivujúcich osôb (osoba s rovnakými vlastnosťami v porovnaní s vami okrem vlastnosti introvert/extrovert) sa introvert správa viac otvorene a extrovert viac uzavreto, čím opäť dochádza ku skresleniu.

 3. Ukážka - ako vykonštruovať krátky motivačný text pre každý temperament

Uvádzame pre vás text, na základe vášho temperamentu, ktorým vám demonštrujeme, ako vás podľa vášho typu možno motivovať, aby ste sa zúčastnili našich seminárov. Jeden zo štyroch odstavcov vám bude obzvlášť blízky a nebudete môcť ponuke odolať, ale budete mať neuveriteľný záujem naučiť sa viac. Pre každý typ je možné vytvoriť riadky "ušité na mieru".

NF

V prvom rade, stretnete na seminári ľudí, ktorí sú podobní vám, ktorí majú podobné záujmy, chcú sa zdokonaliť v jednotlivých oblastiach. Zároveň sa naučíte, ako môžete techniky automaticky začať bezstarostne používať kdekoľvek to bude potrebné. Už viac nemusíte váhať. Odteraz sa budete vedieť presadiť a budete vedieť dosiahnuť váš cieľ.

NT

Čo je dôležité pre každý seminár je, že skutočne pochopíte, ako techniky fungujú, s detailným popisom a vysvetlením jednotlivých princípov. Nové techniky môžete ihneď aplikovať v praxi a vidieť výsledky teórie. Po vysvetlení teórie si účastníci poznatky ihneď cvičia medzi sebou, pričom zo seminára si okrem praktických zručností odnesú aj detailné materiály.

SJ

Žiadny iný seminár vás nenaučí účinné techniky, ktoré sa dajú ľahko zapamätať a ihneď použiť. Bez dlhých opisov a zbytočného rozsiahleho vysvetľovania vám bude jasne demonštrované, čo a ako je potrebné spraviť, aby ste dosiahli svoj cieľ. Budete naozaj spokojný, pretože techniky sú zväčša jednoduché a majú okamžitú účinnosť.

SP

Ľudia odchádzajú z našich seminárov plní nadšenia a sú spokojní s tým, čo sa naučia, pretože vedia, že to môžu ihneď vyskúšať na svojich známych a kolegoch, čím nie len že dosiahnú svoj cieľ ľahšie, ale zároveň to bude pre nich zábavou. Seminár bude pre vás skutočným nadšením, pretože vám poskytne možnosť naučiť sa niečo, s čím môžete mať u ostatných väčší úspech.

Kľúčové slová

kognitívne, funkcie, typológia, vlastnosti, introvert, extrovert, ambivert, vnímanie, intuícia, cítenie, myslenie, perceiving, judging, feeling, thinking, sensing, intuition, povolanie, črty, výhody, nevýhody, silné, slabé, stránky