total training uvod

MBTI® ochranná známka

Term "MBTI®" in this page refers specifically to the Myers-Briggs Type Indicator instrument published by CPP, Inc.
MBTI® is a trademark or registered trademark of the Myers and Briggs Foundation, in the United States and other countries.

Pojem "MBTI®" na tejto stránke odkazuje špecificky na Myers-Briggs Type Indicator nástroj publikovaný spoločnosťou CPP, Inc.
MBTI® je obchodná ochranná známka spoločnosti Myers and Briggs Foundation, v Spojených Štátoch Amerických a iných krajinách.

Pre viac informácií o MBTI® navštívte https://www.cpp.com/mbticertification.


Náhodný vtip :: MBTI®

Náhodny vtip


MBTI® ochranná známka

Term "MBTI®" in this page refers specifically to the Myers-Briggs Type Indicator instrument published by CPP, Inc.
MBTI® is a trademark or registered trademark of the Myers and Briggs Foundation, in the United States and other countries.

Pojem "MBTI®" na tejto stránke odkazuje špecificky na Myers-Briggs Type Indicator nástroj publikovaný spoločnosťou CPP, Inc.
MBTI® je obchodná ochranná známka spoločnosti Myers and Briggs Foundation, v Spojených Štátoch Amerických a iných krajinách.

Pre viac informácií o MBTI® navštívte https://www.cpp.com/mbticertification.