total training uvod

Myšlienky a citáty

Ak chceš niečo čo si ešte nikdy nemal, musíš urobiť niečo čo si ešte nikdy neurobil.
Autor neznámy

Múdry nie je ten čo veľa vie, ale ten kto vie čo je treba.
Autor neznámy

Seba-koncept indivídua je jadrom jeho osobnosti. Ovplyvňuje každý aspekt ľudského správania: schopnosť učiť sa, kapacitu rásť a meniť sa... Silný a pozitívny seba-obraz je najlepšou možnou prípravou na úspech v živote.
Joyce Brothers

Neuvidíte to pokiaľ nemáte správnu metaforu akou to vnímať.
Thomas Kuhn

Ak o tom viete snívať, dokážete to robiť.
Walt Disney

Nemôžete sa spoliehať na vaše oči keď sa stráca vaša predstavivosť.
Mark Twain

Človek má takú cenu ako veci, ktoré si váži.
Marcus Aurelius

Charakter človeka môžeme ľahko posúdiť podľa toho, ako sa chová k tomu, kto pre neho nemôže nič urobiť.
Autor neznámy

Najlepší spôsob ako využiť život je tráviť ho niečím, čo život prežije.
William James

Nikto z nás nevie, aká bude ďalšia zmena, aká nečakaná príležitosť sa objaví za rohom, čakajúca aby úplne zmenila význam našich životov.
Kathleen Norris

Naše limitácie a úspech budú založené najčastejšie na tom, aké sú naše očakávania týkajúce sa nás. Pri čom myseľ pretrváva, to telo robí.
Denis Waitley

Urážka je skutočne urážkou len keď je akceptovaná.Nikto pod tebou ťa neurazí. Nikto tebe rovný by ťa nemal.
Autor neznámy

Klient raz povedal Ericksonovi aký je nemotorný keď vchádzal dnu (kvôli poranenej nohe). Erickson povedal: "Isteže som nemotorný, ale ešte ste ma nevidel aký som nemotorný keď človek odchádza von".
Milton H. Erickson

Progres spôsobujú leniví ľudia hľadajúci ľahšie riešenia.
Autor neznámy

Život je iba zrkadlo, a to čo uvidíte tam von, musíte najskôr uvidieť vo vašom vnútri.
Jacob Bigelow

Optimizmus je viera ktorá vedie ku dosiahnutiu. Nič nemôže byť urobené pokiaľ nie je nádej a dôvera.
Helen Keller

Víťazstvo úspechu je z polovice vyhrané, keď si človek zvykne na kladenie si cieľov a ich dosahovanie. Aj tá najnudnejšia činnosť sa stane znesiteľnou keď človek bude prechádzať každým dňom, presvedčený, že každá úloha, nech už je akokoľvek nudná a podradná, ho dovedie bližšie ku naplneniu svojich snov.
Og Mandino

Jednoducho urobte čo viete robiť najlepšie.
Red Auerbach

Elementy dobrého obchodovania sú: 1. ušetrenie ďalších výdavkov, 2. ušetrenie ďalších výdavkov, 3. ušetrenie ďalších výdavkov. Ak dokážete nasledovať tieto pravidlá, potom môžete mať šancu.
Ed Seykota

Budúcnosť patrí tým ktorí veria v krásu svojich snov.
Eleanor Roosevelt

Jeden veľmi dobrý obchodník ma naučil ďalšiu vec, ktorá je absolútne kriticky dôležitá: Musíte chcieť robiť chyby pravidelne. Na tom nie je nič zlé. Naučil ma vytvoriť si ten najlepší úsudok, zmýliť sa, vytvoriť si ten najlepší úsudok, zmýliť sa, vytvoriť si tretí najlepší úsudok, a potom zdvojnásobiť svoje peniaze.

Tréner je niekto kto vie opraviť bez toho aby spôsobil nahnevanie.
John Wooden

Vždy buďte horliví učiť sa, je jedno ako úspešný už ste. V klube milionárov niekedy pozývame miliardára, aby nás prišiel navštíviť a porozprávať sa. A on povie: "Ide vám to dobre, ale no tak. Čo keby ste to skutočne rozprúdili!"
Jim Rohn

Obyčajný učiteľ učí. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Vynikajúci učiteľ demonštruje. Veľký účiteľ inšpiruje.
William Arthur Ward

Život nie je záležitosťou milestonov, ale okamihov.
Rose Kennedy

Je to to čo si myslíme že už vieme, čo nám bráni v učení sa.
Claude Bernard

Zmeňte čo môžte, príjmite čo nemôžte.

Ego je ilúzia. Čím viac ľudí alebo vecí sa držíme a sme na nich závislí, tým je silnejšie a tým menej máme.
Wayne Dyer

Keď sa postavíte do toho kúsku priestoru, ktorý je kompletne a bezvýhradne VAMI, potom budete skutočne veľký a úžasný.
Joseph Riggio

Vždy definujem svoje riziko, a potom sa nemám čoho obávať.
Tony Saliba

Život nie je problém ktorý treba vyriešiť, ale realita ktorú treba zažívať.
Kierkegaarde

Rast ľudskej mysle je stále veľkým dobrodružstvom a v mnohom tým najväčším dobrodružstvom na zemi.
Norman Cousins

Odvaha je vaša snaha konať bez garancie výsledkov.
Brian Tracy

Každý umelec bol na začiatku amatér.
Ralph Waldo Emerson

Keď láska a zručnosť spolupracujú, očakávajte majstrovské dielo.
John Ruskin

Carpe diem, quam minimum credula a postero. Užívaj dňa a vlož čo najmenej dôvery v zajtrajšok.
Horace

Moja správa pre vás je: Buďte odvážni! Buďte tak statoční ako vaši otcovia pred vami. Verte! Choďte dopredu.
Thomas A. Edison

Najväčšie ľutovania v našich životoch sú riziká ktoré sme nepodstúpili. Ak si myslíte, že vás niečo urobí šťastnými, choďte za tým. Pamätajte, že príležitosť je tu len raz!

Všetko v živote je experiment. Čím viac experimentov urobíte, tým lepšie.
Ralph Waldo Emerson  

Majte odvahu povedať nie. Majte odvahu čeliť pravde. Urobte správnu vec pretože je správna. Toto sú magické kľúče k tomu ako žiť svoj život s integritou.
W. Clement Stone

Predstavivosť je začiatok vytvorenia. Človek si predstaví po čom túži, chce to čo si predstaví a nakoniec vytvorí to čo chce.
George Bernard Shaw

Neverte na zázraky. Buďte na ne odkázaní!

Korytnačka urobí progres keď vystrčí hlavu von.

Nepotrebujete ku všetkému vysvetlenia. Spozorujte, že existujú veci, udalosti, pre ktoré neexistujú vysvetlenia. Neskôr môže skúsenosť tieto udalosti vysvetliť úplne jednoducho.

Šťastie je motýľ, ktorý keď je prenasledovaný, je vždy kúsok pred rukou ktorá ho chce chytiť, ale ktorý keď si v tichosti sadnete, môže nad vami zažiariť.
Nathaniel Hawthorne

Nestačí byť zaneprázdnený. Otázka je, čím sme zaneprázdnení.
Henry David Thoreau

Mám svoje chyby, ale život v minulosti nie je jednou z nich. V tom nie je budúcnosť.
Sparky Anderson

Učenie nikdy nešlo bez chýb a prehier.
Vladimir Iljič Lenin

Buď nájdeme cestu, alebo si ju vytvoríme.
Hannibal

Učitelia otvárajú dvere, ale vkročiť musíte vy sami.
Čínske príslovie

Tí ktorí snívajú cez deň, postrehnú mnoho vecí ktoré uniknú tým, ktorí snívajú iba v noci.
Edgar Allan Poe

Choďte von a dajte ľuďom príležitosť aby sa cítili dobre bez toho, aby bol na to dobrý dôvod.
Richard Bandler