total training uvod

Hypnóza

Čo sa pomocou hypnózy môžem naučiť?

  • Meniť stav vedomia partnera

  • S eleganciou a hypnoticky ovplyvňovať

  • Tvoriť hypnotické-komunikačné vzory

  • Používať špeciálnu tonalitu

  • Konštruovať metafory; rozprávať vplyvne

  • Aplikovať hypnotické techniky na čokoľvek

Každý bol raz dieťaťom. Deti vedia o hypnóze oveľa viac ako dospelí. Ako je to možné? Predstavte si, kým všetkým ste v detstve boli? Kozmonautom, indiánom, požiarnikom, bojovníkom, alebo princeznou, učiteľkou... A rodičia vám hovorili: "Nerob to. Ži v realite. Nesnívaj". Deti si vedia fantasticky predstavovať a túto schopnosť ľudia nadobúdajú už v skorom detstve. Keď si uvedomíte, ako ďaleko môžete v predstavách zájsť, zistíte že môžete zájsť skutočne ďaleko a predstaviť si mnohé veci. Iba sa nad tým zamyslite. Dáva to zmysel? Najkrajšia vec na hypnóze je, že keď sa o nej hovorí, už sa automaticky deje, a to aj napriek tomu, že neexistuje. Akonáhle získate postoj, kedy budete naozaj hypnotický a všetko premietnete vo vašej komunikácii, zistíte že vaša komunikácia je už niečo úplne iné, niečo úžasné a fascinujúce.

Slovo hypnóza obvykle v ľuďoch vytvára pocit strachu alebo predstavu neznámej a tajuplnej súčasti psychológie, kým málokto si uvedomuje, že je to dokonalý prostriedok pre ovplyvňovanie a že sa odohráva denne, či sme si toho vedomí alebo nie. Hypnóza sa odohráva takmer neustále. Často môžeme pozorovať viaceré hypnotické elementy pri efektívnej komunikácii či už v osobnom kontakte, alebo nepriamo -  počas telefonovania, počúvania rádia alebo pozerania televízie; zároveň je hypnóza úžasným nástrojom k pochopeniu jadra komunikácie, k pochopeniu, ako prebieha komunikácia naozaj, k pochopeniu komunikačných fenoménov. Preto môže  s hypnotickými technikami každý dosiahnuť maximum.

Silnejší komunikačný nástroj zatiaľ nie je známy 

Každá komunikácia ktorá je efektívna, v sebe obsahuje hypnotické prvky. Keď niekto nemá s komunikáciou ťažkosti a má u ostatných ľudí úspech, jeho znamenitý komunikačný štýl nevyhnutne zahŕňa aj hypnotické elementy. O vlastnostiach hypnotickej komunikácie nemusia komunikátori pri tom vôbec vedieť a na základe svojho komunikačného modelu používajú mnohé techniky podvedome.

Keď sa raz konala jedna herecká súťaž, prišiel na javisko jeden pán a svojim nezvyčajným vystúpením doslova zhypnotizoval obecenstvo. Neskôr, počas večere som s ním nadviazal rozhovor a spýtal som sa, do akej miery sa zaujíma o hypnózu a či pozná niektoré techniky, ktoré viackrát automaticky aplikoval v priebehu svojho prejavu. Prekvapivo som sa dočkal odpovede "nie". Rozhodne nie každý má veľkolepý talent indukovať v účastníkoch alebo divákoch tranz do pár sekúnd. Podľa princípov modelovania je možné skopírovať, napríklad použitím Batesonovej schémy, dôležité aspekty subjektívnej skúsenosti súvisiacej s dosiahnutím určitého cieľa, konkrétne v našom prípade hypnotizovania, a naučiť sa ich používať.

Existujú metódy, ako navodiť pri bežnej komunikácii tranz do niekoľkých sekúnd. Potom, ako bude človek ovládať okúzľujúce vzory a techniky indukujúce u ľudí alterovaný stav, bude môcť využiť svoj potenciál skutočne absolútne naplno. Zahraniční experti a tréneri si cenia tieto kurzy a videomateriály v prepočte rádovo na niekoľko sto tisíc korún, pretože ich nezvyčajná hodnota je celkom legitímne obrovská.

Hypnotické techniky majú neopísateľnú hodnotu 

Hypnotické techniky ľudia používali už dávno. Aj pred mnohými storočiami žili ľudia, ktorí dokázali ovplyvňovať, dokázali meniť presvedčenia celých más, dokázali presadiť svoje myšlienky a memy v celosvetovom rozsahu. Mnohé spoločenstvá, náboženské komunity, korporácie majú dôsledne vyvinuté presné modely. Nič netvorí "čerešničku" na vrchu sladkého komunikačného dezertu viac, ako hypnotické zručnosti. Prispôsobená neverbálna zložka hypnotickej komunikácie priamo využíva niektoré biologické vlastnosti človeka. Dôležité je, že uvedeným technikám sú ľudia, obzvlášť dnes, vystavení výslovne často. Mnohé deti dokážu stráviť pred televízorom alebo počítačom viac času ako napríklad v škole alebo s priateľmi. Negatívne i pozitívne dôsledky techník používaných v dnešnej spoločnosti možno zaznamenať v akejkoľvek civilizovanej krajine. Niektorým technikám sa tým, že o nich vieme, dokážeme brániť.

Približne pred pol rokom, keď som pracoval na vedeckom článku, ponorený v abstraktných myšlienkach, mi zavolal kolega, ktorý už mal za sebou mnohé školenia z neurolingvistického programovania. Sťažoval sa, že by nikdy nebol povedal, ako ho môže niekto dobehnúť tak rafinovane, ako sa to podarilo skúsenému obchodníkovi, ktorý mal pre neho neštandardné ponuky a komunikoval v nastavenom rámci, ktorý bolo veľmi ťažké postrehnúť. Neskôr sme analyzovali jednotlivé zložky rozhovoru, na ktoré si kolega spomenul. Našťastie poznal niektoré pokročilé techniky a dokázal situáciu aspoň do určitej miery vylepšiť.

Predmet seminára je dostatočne vyčerpávajúci, napriek tomu, mnohé techniky sú veľmi jednoduché. Vrámci tréningu hypnózy je treba brať do úvahy aj náročnejšie kinestetické cvičenia a cvičenia vytvárajúce zmeny v akustickom kanáli. Seminár je pre akéhokoľvek účastníka vynikajúcou skúsenosťou. U každého zúčastneného sa rýchlo dostaví elegantná zmena v komunikovaní. Ak v niektorom seminári dochádza ku zmene uvažovania a pohľadu na komunikáciu, tak je to práve v seminári so zameraním na hypnózu.

Hypnóza je slovo, ktoré u ľudí obvykle vyvolá silnú reakciu - u niektorých pozitívnu, u niektorých negatívnu. Niektorí ľudia si myslia, že je to podvod, alebo že je dobrá iba na to aby sa ľudia správali ako sliepky, niektorí ľudia si myslia, že vylieči všetko od lupín až po ploché nohy, a iní si myslia, že je tak nebezpečná, že by mala byť úplne izolovaná. Zážitky tranzu existovali v rozličných formách po stáročia, obvykle obklopené mystikou niečoho "magického" a nevysvetliteľného. Na tejto knižke je jedinečné to, že mení "mágiu" hypnózy na špecifické, pochopiteľné procedúry, ktoré môžu byť použité nie len pri robení "hypnózy" ale tiež v každodennej komunikácii.

Na seminároch o hypnóze, jeden tréner obvykle hovorí "Všetka komunikácia je hypnóza" a druhý hovorí "Nesúhlasím, nič nie je hypnóza; hypnóza neexistuje". V istom zmysle majú obidvaja pravdu, a obidvaja hovoria tú istú vec.

Keď vám poviem o tom ako sa môj známy potápal na svojej svadobnej ceste na Yucatane a popísal by vám vrtké pohyby ostro-farebných tropických rýb, rytmický zvuk jemných vĺn pri pobreží, a pocit stúpania a padania s teplými vlnami, ako prehľadával scenériu pod vodou, s nádejou zmením váš stav vedomia tak, že môžete zažiť určitú reprezentáciu toho, čo zažíval on. Ak vás nadchlo to, že by ste tam sami išli, použil som tie isté vzory komunikácie ktoré sú používané úspešnými hypnotizérmi... a úspešnými básnikmi, predavačmi, rodičmi, politikmi, náboženskými vodcami, a podobne. Ak vnímate hypnózu ako zmenu stavu vedomia človeka, potom akákoľvek efektívna komunikácia je hypnóza.

Jeden z najjednoduchších hypnotických vzorov je "negatívny príkaz". Keď poviem "Nemysli na modrú", jednoducho musíte myslieť na modrú, aby ste pochopili moju vetu. Keď hypnotizér povie "Nechcem aby si sa uvoľnil príliš rýchlo", u toho kto počúva sa často o chvíľu objaví stav uvoľnenia ako spôsob pochopenia čo tieto slová znamenajú. Začínajúc s negáciou jednoducho odoberieme u počúvajúceho preč tlak zareagovať.

Ten istý vzor je často neúmyselne používaný aby sa získali neželané reakcie. Rodič môže s dobrým úmyslom povedať dieťaťu "Nerozlej mlieko", alebo "Nezakopni". Manžel s dobrým úmyslom môže povedať "Nehnevaj sa", alebo "Nechcem aby si sa znepokojovala s tým, čo sa stane keď budeš preč". Počúvajúci si musí reprezentovať nejakým spôsobom neželané správanie aby pochopil čo bolo povedané, a toto robí neželané správanie viac pravdepodobné. Nevedomky, on alebo ona v istom zmysle "hypnotizuje" dieťa alebo partnera k neželanej reakcii.

Ten istý vzor môže byť použitý k získaniu užitočnejších reakcií od ľudí, či už sú v "tranze" alebo nie. "Nebuďte príliš zvedavý čo sa naučíte čítaním tejto knižky". "Nepovedal by som vám, aby ste boli horlivý objaviť ako sa pohodlne zmeníte v nasledovných týždňoch". Keďže hypnóza fundamentálne nie je odlišná od akejkoľvek efektívnej komunikácie, "neexistuje žiadna hypnóza" ako separovaný a zreteľný proces.

Väčšina kníh prezentuje hypnózu ako niečo pri čom si sadnete a robíte to na sebe alebo na niekom inom v určitom časovom intervale, obvykle aby ste vyriešili problémy. Potom vstanete a robíte niečo iné. Ak stále budete vnímať hypnózu takýmto spôsobom aj po absolvovaní tréningu, pripravíte sa o tie najdôležitejšie spôsoby ako môžete vidieť tieto nástroje - vo vašom živote. Vzory komunikácie rozoberané na tréningoch sú príliš užitočné aby boli zanechané niekde v hypnotickom kresle. Väčšina z uspokojení ktoré všetci v živote chceme dosiahnuť sa neuskutočňujú v hypnotickom kresle; dejú sa s ľuďmi ktorých máme radi, v práci ktorú robíme, a v spôsoboch ktorými sa hráme a tešíme zo života.

Informácie o hypnóze môžete použiť mnohými spôsobmi, osobnými aj profesionálnymi. Jeden spôsob je urobiť liečiace zmeny riešením problémov a odstránením obmedzení. Toto je spôsob ktorým sa hypnóza obvykle používa aby človek prestal fajčiť, schudol, zvládol bezdôvodný strach, a tak ďalej.

Ale môžete túto informáciu použiť aj evolučným spôsobom, aby ste sa vyvíjali a kontinuálne zlepšovali svoje schopnosti a možnosti v živote - učili sa robiť lepšie to čo už viete robiť dobre. Môžete to robiť jednoduchými spôsobmi ako učiť sa komunikovať s rodinou a príšlušníkmi viac efektívne, viac sa tešiť z toho keď máte niekoho rád, učiť sa ľahšie nové schopnosti, a podobne. Môžete sa tiež naučiť ako urobiť dokonca viac všadeprítomných zmien vo svojom živote.

Jeden tréner bol osobne navštíviť Miltona Ericksona u neho doma v Phoenixe. Potom ako opísal niečo zo svojej pozoruhodnej práce s klientmi, sa ho opýtal ako vedel, že mal použiť jeden prístup u jedneho klienta, keď použil opačný prístup u druhého klienta, ktorý mal očividne ten istý druh problému. Odpovedal "Len veríte svojmu podvedomiu".

Téma podvedomia je v dnešnej dobe veľmi atraktívnou. Prečo? Mnohé kurzy a tréningy seba-rozvoja na nás chrlia frázy aby sme v sebe prebudili svojho obrovského vnútorného génia, aby sme použili auto-hypnózu na dosiahnutie svojich najtajnejších cieľov, aby sme si pre-programovali svojho autopilota a dosiahli čokoľvek po čom túžime, zdravie, šťastie a bohatstvo. Iní zase dokážu aplikovať psychologické princípy tak dobre, že si vytvoria sekty a organizácie a pod vplyvom sľubov, atraktívnych a jednoduchých riešení na zložité problémy vymývajú mozgy ovplyvniteľným jedincom.

Na našich tréningoch necháme pokojne, aspoň do istej miery, nášho vnútorného "génia" spať, nebudeme sa ani hypnotizovať k nedosiahnuteľným výkonom, ani "pre-programovávať" aby sme sa úplne zmenili, ani nebudeme sami seba presviedčať o tom, že dokážeme chodiť po žeravých uhlíkoch alebo vyliečiť nevyliečiteľné choroby, ale ukážeme si niekoľko trikov ako naše podvedomie reaguje a akým spôsobom môžeme využívať náš jazyk na jeho ovplyvňovanie.

Poďme sa zamyslieť. Pravdepodobne teraz, keď čítate tento článok, sa nachádzate na určitom mieste kde je celkom ticho, sem tam vás môžu vyrušiť nejaké zvuky okolo vás, ale sústredíte sa na text ktorý čítate, možno sedíte alebo ležíte, predstavujete si to o čom čítate, máte určitý pocit z predošlých riadkov a práve počas procesu ako čítate, si neustále uvedomujete určité veci. Koľko vecí ste si uvedomovali a koľko veci si bolo možné uvedomiť, ale nestalo sa tak? Uvedomovali ste si počas čítania ako dýchate? Alebo to ako sa vaše oblečenie dotýka vašej pokožky? Alebo nepodstatné zvuky ktoré zazneli vo vašom okolí? Alebo predmety okolo vás ktoré boli vo vašom zornom poli? Alebo chuť ktorú ste mali v ústach? Pravdepodobne nie. Tieto "podnety" spracovávalo vaše podvedomie. A keďže sa nevyskytlo nič čo by si zaslúžilo vašu zvýšenú pozornosť, mohli ste sa pokojne venovať čítaniu. Inými slovami, to že nemáme mnoho iných vecí okolo seba "momentálne" pod kontrolou nám umožňuje sústrediť sa na konkrétnu úlohu a dokončiť ju tak rýchlejšie, ako keby sme vedome museli všetko "kontrolovať".

Keď budete sedieť napríklad na lavičke na námestí, všimnite si, aké veci upriamujú vašu pozornosť. Možno prídete na to, že vždy keď sa niekto okolo vás pohne, alebo vám do zorného poľa vojde nová osoba, pozriete sa aspoň krátko na ňu. Možno keď počujete nejaký výkrik alebo hlasný zvuk, otočíte hlavu a pozriete sa, čo sa deje. A možno budete natoľko zahĺbený v určitej predstave, že vás z vášho snívania počas dňa nevyruší ani bitka dvoch výtržníkov. Môžeme povedať, že podvedomie za nás filtruje to, čo si budeme v danom momente uvedomovať a čo nie. Podvedomie je neuveriteľne mocný nástroj. Detailne sa tejto téme venujeme v našich tréningových manuáloch Konverzačná Mágia I a II.

 

...

 

A teraz... poďte sa prosím vrátiť späť do riadiaceho centra... poďte späť, ale nie úplne, iba kúsok cesty... jedna vec ktorá sa mi páči na seminároch o hypnóze je, že čím dlhšie trvajú, tým lepšie každý vyzerá... všimli ste si ako každý z vás vyzerá viac relaxovaný... začína vyzerať o päť, desať rokov mladšie... viete je to problém keď takýto seminár organizujete pre deti zo základnej školy, oni proste zmiznú... viete ako sa stať farboslepým?... Milton by vás posadil do kresla a povedal by... spite... a ona to urobila... a Milton ku nej začal hovoriť... a je to určitá náhoda... pretože je to význam toho čo vám chcem povedať... a vytvoril v nej základy novej budúcnosti... a ja chcem dnes v noci zatiaľ čo budete spať a snívať... uistiť sa že to bude budúcnosť takú akú chcete mať... viem, že počas procesu ako ste vyrastali... každý z vás urobil niečo veľmi veľmi zlé... a počas toho ste si vytvorili realistické obmedzenia... vytvorili ste si ciele ktoré boli veľmi dobre v súlade s tým čo ste boli schopní robiť... a keď teraz zastavíte... môžete začať uvažovať že tam môže byť nová rada možností... a sú to tie možnosti ktoré ma zaujímajú... počas týchto dní chcem aby sme z týchto možností vytvorili tú najkrajšiu záhradu s najlepšími skvostami ktoré sa objavia... áno... terapia je taká zábava... čo všetko tí ľudia robia... išiel som raz do jedného inštitútu a v tomto inštitúte... bol seminár... dolu pod jedným útesom... v noci... za úsvitu mesiaca... a bolo tam jedno pravidlo... človek tam musel ísť nahý... a oni pritom zabudli že sú nahí... a predstierali ako keby boli oblečení... a nerobili medzi tým rozdiel... a ja som jednoducho prišiel k jednej pani a povedal jej: máte krásne prsia... a zrazu sa cítila ako by bola skutočne nahá... mali by ste vedieť kedy na sebe nemáte šaty... môj prístup je, neviem ako vy, viete... myslím si že keď si ľudia vyzlečú šaty, malo by to byť iné ako keď sú oblečení... a mnoho hnutí sa pokúšalo znecitlivieť ľudí smerom k dobrým veciam v živote... snažili sa byť autentickí a používali Maslowov model autentického muža... autentickí ľudia, viete, boli chladní... a podľa neho nemali dostatok zábavy... ani veľa nedokázali urobiť... na čo som prišiel je, že sa zaujímam o ľudí na tejto planéte, ktorí sa snažia robiť veci, dosiahnuť veci, skúšajú veci, navštevujú miesta... dôvod prečo som pracoval v NASA bol, že ľudia ktorí tam pracovali boli vizionári... vy si poviete že je to nemožné... oni začali vymýšľať tisíce spôsobov ako by to bolo možné urobiť... oddelenie v ktorom som pracoval, bolo oddelenie human-engineering... pokúšali sme sa nájsť podobnosť medzi strojmi a ľuďmi... jeden z problémov ktorý mali keď sa presúvali do vesmírnej lode... keď sedíte v rakete... sedíte stále na tom istom sedadle celý čas... a nemali tam okná... aké by to bolo keby ste sedeli celý čas v kovovej veci a nemohli sa pozrieť von... oni boli skutoční kovboji... hovorili, keď nám nedáte okno, nedostanete nás dnu... a keď nastupovali, jeden z nich sa opýtal, kde je kúpeľňa... pretože jedna z vecí ktoré používali boli tuby, a všetko sa uskladňovalo v nich pokiaľ nepristáli... a počas toho programu ako leteli na mesiac, uvažovali o tom ako sa dostať do kúpeľne pretože to nechceli zo sebou vláčiť týždeň... pretože to bolo skutočne otravné... a viete počas toho ako sa rozhodli... pretože o tom skutočne premýšľali... začali uvažovať ako by to urobili, pretože mali pripojené jednotky ku ich oblekom... a ako ich odpojiť a skúšali mnoho experimentov... a všetci z vás kto máte deti by ste vedeli že toto nebude fungovať... a keď tento návrh predostreli oddeleniu... vyskúšali všetky možné nápady... nakoniec si uvedomili že by to bol dosť problém ísť na toaletu vo vesmíre... zrazu prišla upratovačka s vysávačom... a bola v tom vysávačom tranze... vrrr... a keď vošla do tej miestnosti... povedal som jej, bež preč, máme meeting... a jeden z nich povedal, počkať... pretože odpoveď bola priamo pred nimi... pričom to je presne ono... používajú vysávač... zaujímavé je že stojí oveľa viac ako obyčajný vysávač... a trávili s ním veľa času... jeden z tých pánov povedal, áno, sedíme tam dlho... a keď nájdete riešenie, malo by byť príjemné, a čo sa mňa týka, tak bolo... a ja chcem aby ste začali dnes večer uvažovať o tom... ešte predtým ako zaspíte... aby ste zachytili niektoré veci... keď ste ešte boli mladí... možno ste sa chceli naučiť hrať na hudobný nástroj... naučiť sa robiť umenie... vedieť tancovať... mohlo to byť čokoľvek, možno ste chceli byť právnikom, inžinierom, doktorom... choďte späť a premýšľajte o svojich snoch... a viete že sú ľudia, ktorí veria, že keď si vytvoria vzťah, na začiatku je sex skvelý, a postupom času je stále menej zaujímavý? To je presvedčenie ktoré sa mení... ja to viem... som ženatý 20 rokov... a veci sa stále zlepšujú... pretože mám tento systém presvedčení... a divokú predstavivosť... vždy pomôže nechať sa uniesť svojou predstavivosťou... sadnite si pohodlne... dajte si ruky na kolená... dajte sa do vyrovnanej polohy... pretože vám chcem dať spojenca medzi súčasnosťou a zvyškom vášho života... a pokiaľ ste na tejto planéte a nie niekde vo vesmíre... jedna vec na ktorú sa môžete spoľahnúť je... že gravitácia tu bude vždy... a teda... keď si sadnete vzpriamene... sadnite si vzpriamene... dajte nohy na podlahu... hlavu na ramenách... zakloňte hlavu mierne dozadu... nájdete bod, kedy sa všetko rovnomerne rozlieva okolo... pretože ste v stave nulovej gravitácie... keď sa kúsok predkloníte... kúsok zakloníte... kúsok predkloníte... kúsok zakloníte... budete cítiť klesanie... a ďalšie klesanie... a ďalšie klesanie... a budete cítiť ako sa to rovnomerne rozplýva... a naberte dych... a uvoľnite sa... nadýchnite sa a vydýchnite a precíťte ako sa šíri komfort a pohodlie... pretože teraz prišiel čas prehovoriť ku vášmu podvedomiu... teraz... pretože to čo ste robili mnoho rokov doteraz, je mnoho učenia sa... a chcem aby sa toto učenie urýchlilo a chcem aby ste našli len jeden skvelý dobrý pocit vo vnútri vášho tela a sústredili sa naň... ako sa šíri odpredu dozadu... zľava doprava... zhora hlavy... čelo... obočie... líca... ústa... krk... ramená... skutočne sa uvoľnite... a ako vydýchnete nechajte tento dobrý pocit rozšíriť sa... rozšíriť sa... a zájdite späť do minulosti a uchopte tie úžasné myšlienky a nápady... z ktorých ste vtedy mohli byť sklamaní... ale vtedy nie je teraz... teraz... kedy idete nižšie a hlbšie... hlboko do vnútra... nápady... o ktorých neviete... zatiaľ... ako ste v hlbinách tranzu... a ako vaše podvedomie začne hľadať použitím všetkých možných neurónov a synaptických spojení... príjemné zážitky ktoré ešte len zažijete... pretože v hĺbke podvedomia... môžete ísť ešte hlbšie a hlbšie... viac a viac... a vaša časť mysle... nie tá časť mysle... tá druhá časť mysle sa začne otvárať novým zážitkom a príležitostiam... novým možnostiam... v hĺbke... chcem aby vaše podvedomie začalo robiť to... čo... vie... robiť... veľmi dobre... aby vytvorilo základ pre nový pocit učenia sa... pretože dnes v noci ako budete spať a snívať... snívať špeciálne sny... vaše podvedomie bude budovať základy väčšej odvahy... základy väčšieho zdravia... nasmerovanie tým správnym smerom... a chcem aby vaše podvedomie vnímalo tento proces ako dieťa... keď ste sa pozerali na svet pohľadom očakávaní... ako úžasne nová dokáže každá vec byť... aké senzačné je hrať sa s vecami okolo seba... keď sa chcete skutočne učiť... kedy chcete skúšať robiť nové veci... kedy vezmete vašu schopnosť niečo si vysnívať a urobiť to skutočné... pretože najdôležitejšia vec ktorú Milton povedal Linde bolo... keď si ku nej sadol a povedal jej... môžeš predstierať čokoľvek a byť v tom majster... a keď u nej navodil regresiu v čase... keď sa Linda začala pohybovať späť v čase... rok za rokom... kým mala iba päť rokov... a povedal jej, Linda koľko máš rokov... a ona zdvihla ruku a Milton počítal... jeden... dva... tri... štyri... päť... a potom sa pozrel na Lindu a povedal jej: chcem aby si išla späť na špeciálne miesto... na miesto v ktorom viete ako predstierať... boli časy keď ste hrali hry... a boli časy keď ste predstierali že ste vyrastali... a čo teraz chcem je aby ste išli dovnútra a predstierali to na čom skutočne záleží... a chcem aby ste predstierali že všetky vaše nedobré pocity odídu nabok a na nich nezáleží a aby ste predstierali že môžete byť čokoľvek čo len chcete byť... že môžete robiť čokoľvek čo chcete robiť... pretože zatiaľ čo snívate... všetko je možné... môžete lietať... vo svojich snoch môžete robiť zázraky... keď vaše sny budú niečo čo budete predstierať v skutočnom živote... tiež sa stanú skutočnosťou... pretože čo teraz chcem je... aby ste vo vašich snoch naplánovali zázračný život... a aby ste sa videli ako robíte úžasné veci... ako ste nimi očarení a aby ste išli za tým čo je príjemné... a chcem aby ste konštantne hľadali nové príležitosti... a chcem aby ste boli divokí... a vyriešili všetky veci ktoré máte urobiť... a popri tom ako môžete využiť všetky schopnosti... sa objavujú kombinácie a variácie... pretože prichádza nový život s novými cieľmi... pretože je úžasné vedieť snívať sny a prirodzene nechať predstavivosť... skutočne bežať... scenár za scenárom... a postupne integrovať nové pochopenie... ktoré sa začína rozprestierať vo vašom vnútri... a vo vnútri budúcnosti... a aké to je naozaj byť prekvapený a potešený... a urobiť niečo špeciálne... a ochutnať niečo špeciálne... vnímať vec ako špeciálnu... keď si pôjdete ľahnúť... všimnete si ako skvele vonia vaše posteľné prádlo... a prirodzená sila podvedomia bude samozrejmá... budete  letieť na krídlach času... a môžete sa vrátiť do detstva.. a vziať iba príjemné sny, túžby a chcem aby ste ich priniesli späť... zajtra... zajtra keď sa zobudíte... chcem aby ste sa cítili viac živí, vitálnejší... niečo čo rastie a je stále krajšie... dokonca vášho života... vaše podvedomie ma počuje... a keď sa spoľahnete na tieto procesy... keď prehľadáte všetky prepojenia a nájdete zdroje... podvedomie vytvorí základy vášho postoja humoru, sebaurčenia, chuti do života... chuť byť relaxovaný a vidieť budúcnosť... vidieť... a vedieť... odpovedať ako by tam už bola... o malý moment chcem aby ste sa nadýchli a leteli dolu... nižšie... ako nízko dokážete ísť... a tam dolu... zastavte sa... a opýtajte sa koľko príjemných vecí dokážete zažiť... precíťte to... čím hlbšie pôjdete o to lepšie sa budete cítiť... a zdvojnásobte tento pocit... a zdvojnásobte ho ešte raz... a keď sa budete cítiť ako keby ste boli na hrane... nakreslite tento pocit ako obraz a uložte si ho... život je nádherný... úžasný... pretože Milton jej povedal, aby videla čo chcela vidieť, aby robila čo chcela robiť a aby predstierala čokoľvek nové a bola v tom majsterka, v správnom čase na správnom mieste... znovu sa zhlboka nadýchnite... chcem aby bol tento pocit ešte silnejší a ako sa nadýchnete, vrátite sa späť do bdelého stavu... nechajte príjemné pocity a potešenie rozšíriť sa vo vašom tele.. a nechajte znieť ten správny hlas... a vráťte sa späť a vytvorte si stav vedomia založený na tom, že môžete mať čo chcete, že môžete robiť čo chcete a viac... pretože vždy bude mnoho možností... chcem aby ste boli naplnení extázou čo všetko môže priniesť ďalší deň...