total training uvod

Hypnotická indukcia

Položte si chodidlá na zem...
Položte si ruky dole, dlane na vaše stehná...
Vaša zodpovednosť na ďalších približne 20 minút bude udržať vaše telo nehybné...
Uistite sa aby ste sedeli v pohodlnej polohe...
Nezáleží mi na tom, či máte oči otvorené alebo zatvorené...
A akonáhle zistíte, že ste v relaxovanom stave, chcem aby ste sedeli perfektne nehybne
Začínajúc teraz...
Čo chcem aby ste urobili je všimnite si vaše dýchanie...
To je spôsob akým sa môže vaše dýchanie stať hlbokým a rytmickým...
Spomaľujúcim k takému bodu, v ktorom všetky vaše túžby môžu byť splnené...
Bez námahy...
Uvoľnite napätie...
Bez stresu a akéhokoľvek nepohodlia...
Umožnite aby ste mohli sedieť v tichosti... teraz...
Pokračujúc v procese nadychovania a vydychovania...
A všimnite si, že ako pokračujete v dýchaní, môžete dovoliť vašej pozornosti aby prebehla vaším telom...
Akékoľvek miesto, ktoré si všimne, ak cíti nejaký stres alebo napätie...
Nechajte ho odísť...
Nechajte ho odísť, vráťte vaše myšlienky a pozornosť ako sedíte nehybne...
Nadychujete sa...
A vydychujete sa...
Tlkot vášho srdca...
Cirkulujúca krv ku končekom vašich prstov...
Ku končekom prstov na nohách...
Cirkulujúca a vy chcete vedieť čo to je...
Nové koncepty, nové presvedčenia, nové správania...
Cíťte rozdiel...
Ako vaše telo pokračuje v uvoľňovaní...
Všimnite si ako vaše vedomie dokáže udržať vaše telo v pohodlnej a vzpriamenej polohe...
Dokonca aj keď zameriavate vašu pozornosť na dýchanie...
A za chvíľu budem počítať od desať smerom dolu až do jedna...
A ako budem počítať od desať do jedna, môžete cítiť pocit mentálneho uvoľnenia...
Môžete si privolať všetky myšlienky...všetky starosti...všetky povinnosti z dnešného dňa jednoducho nechajte ich odísť...
Dovoľte aby ste zostali v pohodlí...
Každým nádychom a výdychom cítite ako sa vaše telo uvoľňuje hlbšie a hlbšie...
Hlbšie a hlbšie dolu...
Každý jeden krát viac uvoľnený...
Viac pohodlný...
Prebehnite vaše telo opäť...
Všimnite si pocity...
A nechajte ich odísť...
Hlbšie a hlbšie...
Pretože aj keď vaša myseľ zameria vašu pozornosť na hlboké pravidelné dýchanie...
Môžete začať chápať, že... desať... môžete nechať odísť všetky starosti a zodpovednosti z dnešného dňa...
A deväť môžete nechať odísť všetky obavy...
Akékoľvek váhanie akékoľvek pochybnosti...
O tom či toto naozaj funguje...
Alebo či ste ten kto dokáže robiť rôzne veci...
Osem cíťte sa voľne...
Obavy a znepokojenia ohľadom vašich financií sedem vášho profesionálneho života nechajte ich odísť...
Keď sa posuniete hlbšie a hlbšie... hlbšie dolu...
Šesť uvoľnený pohodlný
Urobte čísla menšie, tmavšie, ťažko viditeľné...
Počas toho ako ste prišli na päť dobrých dôvodov...
o tom ako sa začnete meniť...
Meniť sa spôsobom aký si pravdepodobne neviete predstaviť teraz...
Ktorý môže byť pochopený na hlbšej úrovni...
Úplne dole...
Je tam nová možnosť...
Možnosť ktorá pre vás...
Je čas nechať odísť...
Nechajte odísť minulosť...
Minulosť je iba spomienka...
Budúcnosť je očakávanie...
A jediná vec ktorá je reálna je teraz...
Môžete nájsť spôsob ako sa oslobodiť...
Spôsobom o akom ste vždy snívali...
A nikdy ste neuvažovali že by nastal vo vašom živote...
Ako sa posúvate... k bodu... môžete začať nechať ho odísť...
Len nechať odísť...
Naučte sa udržať kontrolu...
Mať kontrolu v tomto momente...
Sebaistý...
A keď ju vezmete znovu...
Bude jej viac...
Viac vecí ktoré sú dobré pre vás...
Viac vecí ktoré vám prinesú potešenie...
Viac vecí ktoré umožnia mnoho zábavy vo všetkých oblastiach ktoré vám umožnia pochopiť, že najdôležitejšou vecou je, že vy ste jedinečný...
Ste číslo jedna...
Vy ste dôvod...
Vy ste ten dôvod prečo sa to všetko deje...
Je to všetko tu pre vás...
Ako teraz...
Uvoľnený...
V pohodlí...
Spokojný...
Viac spokojný so sebou....
Viac spokojný s procesom...
Môžete si dovoliť...
Uvažujte o vašej časti vo vnútri vás ktorá bola zodpovedná v minulosti za veci ktoré ste si mysleli...
Za emócie ktoré ste cítili...
Za správanie ktoré ste mali dni, mesiace, roky vo vašom živote...
Tá časť vás nie je zlá...
Robila najlepšie rozhodnutia aké mohla...
S informáciami aké mala po ruke...
A teraz chcem aby ste si predstavili tú časť...
Ako začne naberať formu...
A vyberie sa von...
A presunie sa z vnútra vašej mysle...
Po štyroch miestach...
Smerom dolu pozdĺž krku...
Ku jednému ramenu...
A dole do jednej z rúk...
A predstavte si teraz v dlani tej ruky...
Ako môžete cítiť vaše Ja z minulosti...
Časť, ktorá bola zodpovedná za myslenie, emócie a správanie, ktoré ste snáď chceli zmeniť...
Snáď ste chceli viac zmeny...
A keď si predstavíte ten pocit vášho minulého Ja...
Dajte mu formu a nejakú farbu tak ako sa nachádza v dlani vašej ruky...
Takže ju môžete vnímať, cítiť a byť vďačný za všetky tie veci ktoré pre vás urobila...
Pretože len za krátky okamih...
Za krátky okamih odteraz sa vaše myšlienky zamerajú ku vášmu budúcemu Ja....
Chcem aby ste si predstavili čas...
Niekde vo vašej budúcnosti...
Či už je to deň, mesiac, tri roky od teraz...
Iba si predstavte čas kedy ste to urobili, uspeli ste...
Naučili ste sa presne čo ste sa potrebovali naučiť...
A vaše Ja v budúcnosti, ktoré už uspelo, ktoré vie presne ako to urobiť...
Chcem aby ste zobrali tento pocit z vášho Ja teraz...
A aby cestovalo dole z vašej mysle...
Úplne dolu dolu
Dolu ku krku...
Pozdĺž ramena...
Dole do dlane tej druhej ruky...
A teda môžete vnímať a cítiť farbu...
Tvar vášho Ja budúcnosti...
Vášho Ja odteraz...
Sledujte lekcie...
Informácie čo len musí byť urobené...
Každý raz keď sa otvoríte...
Na cestu do vášho vnútra pôjdete hlbšie a hlbšie...
Každý raz viac zdrojov...
Viacero zručností a schopností ktoré budú po ruke...
Ruka v ruke...
A môžete si teraz začať predstavovať...
Aké to bude keď budú tieto dve ruky spojené spolu...
A hoci vaše minulé Ja zodpovedné...
Za všetky správania ktoré je potrebné zmeniť…
Alebo mať viac možností a natiahnuť...
A spojiť sa ruka s rukou...
Spojiť sa s vašim Ja budúcnosti...
Ja, ktoré vie presne, čo má urobiť...
A ako to urobiť...
Cíťte ako sa príťažlivosť zvyšuje...
Príťažlivosť, myšlienka, pocit ktorý vám vyjadruje...
Aby ste umožnili vášmu minulému Ja v jednej ruke...
A vášmu Ja budúcnosti v druhej...
Aby dosiahli...
Aby sa spojili tak ľahko ako je ľahké aby sa jedna ruka natiahla a dotkla sa druhej...
Bližšie a bližšie spolu...
Až dovtedy kým sa vaše prsty dotknú...
Môžete spojiť časť ktorá je zodpovedná za vaše správanie...
S časťou ktorá vie ako uspieť...
A nechajte to dokončiť...
A všetko čo treba urobiť je dať veci dokopy...
Spojte minulosť s budúcnosťou ruka s rukou teraz...
A tak môžete začať chápať...
A robiť zmeny počas celého vášho života...
Teraz keď urobíte jednu zmenu za deň...
Bude to dobrá vec...
Ak urobíte dve zmeny za deň bude to úžasné...
A ak si zvolíte aby ste urobili tri zmeny každý jeden deň...
Na konci jedného týždňa budete mať pätnásť nových zmien...
Na konci mesiaca budete mať 28, 29, 30, 31 nových zmien...
Čas je voľný...
Stúpajúci...
Svojou silou...
Vašou silou...
Vašou schopnosťou robiť vo vás zmeny...
Pretože hlboko vo vnútri...
Keď sa naučíte uvoľniť telo...
Nechať myseľ plynúť voľne...
Môžete začať chápať že odpoveď je už tu...
Odpoveď je rovno pred vami...
A jediné čo musíte urobiť je natiahnuť sa a zobrať ju...
Dotknúť sa jej...
Urobiť ju reálnou...
Spojte minulosť a súčasnosť a budúcnosť spolu teraz...
A teda kedykoľvek od tohto dňa od teraz neskôr...
Keď sa vaše ruky spoja si pripomeniete...
Že môžete vziať do úvahy všetky lekcie minulosti...
A skombinovať ich s vedomosťami budúcnosti...
Vaša istá a neodolateľná budúcnosť...
Sa spájajú spolu teraz...
Aby vám ukázali spôsob...
Ktorý vám umožní pochopiť...
Že ste na správnom mieste...
V správnom čase...
A robíte všetky tie veci správne...
Všetky veci ktoré sú pre vás dobré...
Iba tým spôsobom ktorý funguje ok...
Teraz...
Potrebujete pochopiť...
Každý jeden deň ako sa budete presúvať rovnováhou vášho dňa...
Je dôležité mať čas...
Čas aby ste jednoducho zastavili...
Zamerajte vašu pozornosť na to čo sa práve deje okolo vás...
A umožnite vášmu Ja z minulosti aby sa spojilo s vašim Ja budúcnosti aby urobili presne to čo potrebujete urobiť...
Potrebujete sa otvoriť vo vnútri...
Aby ste si predstavili aké to bude keď sa na to pozriete novými očami...
Budete počuť novými ušami...
Vnímať a cítiť telom ktoré sa mení teraz...
A akýmkoľvek spôsobom je to správne pre vás...
Chcem aby ste si predstavili...
Aké by to bolo...
Keď sa naučíte uvoľniť...
Zostať pohodlne...
Umožniť mysli voľne sa vznášať...
Hľadať spôsob...
Spôsob ktorý je pre vás správny aby ste sa otvorili...
Posuňte sa dopredu...
Nechajte minulosť odísť...
Pretože tak ľahké ako odhodenie minulých myšlienok...
Odchádzajúce minulé zážitky...
Odchádzajúce emócie...
Môžete nechať minulosť odísť...
Pre vás je čas položiť minulosť na zem...
Zdvihnite ju do výšky...
A nechajte ju odísť...
Pre vás je tento spôsob preč...
Pretože práve tu práve teraz....
Robíte správnu vec...
Učíte sa učiť novým spôsobom...
Učíte sa že vaše minulé Ja nie je nič iné ako spomienka...
Vaše Ja budúcnosti sa ešte nenarodilo je otvorené interpretáciám...
Jediná vec ktorá je reálna je práve teraz...
Práve teraz v prítomnosti je to príležitosť skutočného priestoru...
Príčina prečo to nazývajú prítomnosťou je že toto je dar...
Dar pre vás zamerať sa...
Učiť sa skutočne sa učiť...
Lekcie ktoré sú priamo pred vami...
Pretože už to nie je to vaše Ja ktoré tu vkráčalo toto ráno...
Ešte to nie je vaše nové Ja ktoré vykročí onedlho...
Ste v procese premeny...
V procese transformácie...
A každý jeden raz...
Sa otvoríte novej skúsenosti...
Otvoríte sa novým možnostiam novým možnostiam ktoré ste si ani len nedokázali predstaviť...
Veci sa zlepšia...
A každý jeden raz keď sa vaše ruky spoja...
Budete si pripomínať...
Že vaše minulé Ja je dychtivé učiť sa ako urobiť správnu vec v správnom čase...
A vaše Ja budúcnosti je šťastné že môže vysvetliť čo treba urobiť...
Aké kroky v akom poradí...
Urobiť zmeny...
Zmeny ktoré sú pre vás dôležité aby ste dosiahli váš cieľ...
Teraz ja neviem čo to je že vás absolútne pozitívne presvedčí že nie sú žiadne otázky aby ste zaváhali...
Že ste na vašej ceste...
Že vy ste ten jeden kto vie ako to urobiť...
Ale akékoľvek presvedčenia tam sú...
Nech sa udejú kedykoľvek vo vašom živote vy môžete zbadať vašu pozornosť ako sa formuje...
Zbystrená...
Ako sa naučíte zamerať vašu pozornosť...
Aby ste sa vnorili do vášho života...
Cíťte sa obohatení...
Plný a šťastný život...
A všimnite si príležitosti...
Ktoré sa objavia hneď pred vami...
Príležitosti ako sa cítiť lepšie...
Robiť lepšie...
Mať skúsenosti a dobrodružstvá o ktorých iní ľudia môžu iba snívať...
Váš život sa stane vašou realitou...
Nástroj ktorý použijete aby ste sa posunuli k novej dôvere...
K novému správaniu...
Aby ste verili zmenám ktoré sa musia udiať...
Aby ste získali všetko o čom snívate...
Všetko po čom túžite...
Aby bol život hodný žitia...
Teraz za okamih...
Budem počítať od jedna do päť...
A ako budem počítať od jedna do päť každé číslo bude mať pre vás silnú a jedinečnú sugesciu...
Začínajúc jedna...
Všetky sugescie sú príkazy aby ste mali pozitívne výsledky v celom živote a budú akceptované ako súčasť vášho permanentného programovania...
A dva všetky sugescie a príkazy sú postupne silnejšie každým úderom vášho srdca...
Každým nádychom...
Tri cíťte vaše telo aké je úplne čisté ako keby bolo v sviežom horskom prúde...
Zmyte všetky pochybnosti...
Všetky váhania...
Všetok strach všetky obavy rozplývajúce sa teraz...
Ako štyri chcem aby ste nabrali hlboký... hlboký dych...
Cíťte aké to je keď môžete objaviť akýkoľvek spôsob na čokoľvek čo chcete...
A päť otvorte oči čerstvý, uvoľnený, cítite sa oveľa lepšie... správne
Vitajte späť v reálnom živote.